Nieuw tapijt vrouwen

As salām alaykoem wa rahmatoeLlāhi wa barakātoeH, broeders, zusters,Vorig jaar hebben we het gebedstapijt bij de broeders vernieuwd Elhemdoelileh.Dit jaar willen we het gebedstapijt bij de zusters vernieuwen insha’Allah.Voorzie mee…

Lees verderNieuw tapijt vrouwen