Het (offer)feest van barmhartigheid

Het is zover, de tijd van Eid Al-Adha oftewel het Offerfeest is weer aangebroken.  Zoals jullie weten is dit één van de twee grote feesten die de islamitische kalender rijk is.  In tegenstelling tot dat andere feest, met name het Suikerfeest aan het einde van de Ramadan, staat het Offerfeest zeker de laatste jaren in het oog van de storm. Uren en uren werd er al over gedebatteerd en vergaderd, hele krantenartikelen en studies werden eraan gewijd, en ook op straat wordt er dezer dagen weer heftig gediscussieerd door voor- en tegenstanders van (on)verdoofd slachten…  Wat is dat toch met die schaapjes, wiens lot zovele mensen in het hart raakt?

Allereerst willen we toch even duidelijk afstand nemen van de selectieve verontwaardiging die zich bij momenten meester maakt van deze discussie.  Mensen drukken hun afschuw voor alles wat met het Offerfeest te maken heeft uit in de meest grove en beledigende bewoordingen, want al die moslims zijn barbaren, hebben geen hart, genieten ervan om dieren te laten lijden enz.  Hun afkeer is blijkbaar zo groot, dat het hen doet vergeten dat de traditionele kerstkalkoen of “steak au poivre” ook niet tot stand is gekomen doordat het dier in kwestie werd doodgeknuffeld op een lekker malse weide.  Maar goed, zo werkt dat nu eenmaal, het is altijd makkelijker om het gedrag van anderen te bekritiseren dan jezelf een spiegel voor te houden en in dit geval is dat niet anders.

Maar in plaats van terug te reageren met kritiek en hier een eindeloos welles-nietes spelletje van te maken, moeten wij als rechtschapen moslims wel degelijk de confrontatie aangaan met de eerder genoemde spiegel en moeten wij de daden die wij stellen kritisch durven bekijken.  Wanneer GAIA deze week een compilatiefilmpje de wereld instuurt met beelden die vorig jaar tijdens het Offerfeest op verschillende slachtvloeren werden genomen met een verborgen camera, moeten we daar niet flauw over gaan doen en allerhande excuses zoeken: die beelden tonen de realiteit, dit is geen Hollywood productie en die schapen zijn geen vet betaalde acteurs die voor een beetje meer hooi wat extra hard gaan krijsen tijdens hun sterfscène.  Wanneer er op dit filmpje zaken te zien zijn die door vele mensen als schokkend worden ervaren, wijst dit maar op één zaak en dat is dat wij ook op dit vlak, betreffende rituele slachtingen, niet meer weten wat ons geloof ons voorschrijft. Onze geliefde Profeet Mohammed (Vrede zij met hem) stond bekend als een edel en barmhartig man, daarover zijn we het allemaal eens… maar waarom vergeten (of negeren?) we dan zijn Soenna en verrichten we net die daden die niet bepaald getuigen van veel edelmoedigheid, laat staan barmhartigheid?  De enige manier waarop al die discussies en die commotie rond dierenwelzijn een halt kan toegeroepen worden is gewoon door het voorbeeld van onze geliefde Profeet Mohammed (Vrede zij met hem) te volgen, zeker ook bij het Offerfeest, en hem op deze manier de eer te geven die hem (Vrede zij met hem) toekomt.

Daarom zetten wij in samenspraak met onze imam Soulayman Van Ael nog even de regels rond ritueel slachten op een rijtje:

  • Men slacht steeds met een zeer scherp mes.
  • Men verbergt dit mes achter de rug en toont dit op geen enkel moment aan het schaap.
  • Men voedt het schaap en geeft het te drinken voor men het slacht.
  • Men is zacht met het schaap.
  • Men legt het schaap zachtjes op de zijkant.
  • Men roept niet tegen het schaap, duwt of slaat het niet.
  • Men legt het in de richting van de Qibla.
  • Men legt het niet in bloed, noch op een plaats waar zij andere schapen geslacht ziet worden.
  • Men snijdt de halsslagader in 1 enkele haal door.

Als we al deze belangrijke voorwaarden toetsen aan de taferelen die we heden in de slachthuizen zien gebeuren, kunnen we enkel maar vaststellen dat de meerderheid ervan met de voeten getreden wordt…

Broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat deze boodschap geen dode letter blijft, het is de taak van elke moslim om deze zaken terug onder de aandacht te brengen, om ervoor te zorgen dat dit terug parate kennis wordt bij de moslims én uiteraard dat deze kennis omgezet wordt in daden, want zoals we weten leidt kennis zonder daden naar het Vuur.

Wij wensen jullie insha’Allah een gezegende ‘Eid Al-Adha samen met familie, vrienden, kennissen en buren!

Het bestuur van De-Koepel moskee