Educatief jeugdcentrum DE PALMBOOM vzw werd op 30 juni 2018 opgericht door het team dat sinds een aantal jaren het dagelijks bestuur van de weekendschool van De-Koepel moskee beheerde, om de besturing en de ontwikkeling van de educatieve werking efficiënter te laten verlopen.

DE PALMBOOM streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van DE PALMBOOM een educatief jeugdcentrum waarin een betekenisvolle leer- en leefomgeving bijdraagt tot een samenleving met actieve jongeren waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

Lees meer op de website

Modern Guide produceert hoogwaardige educatieve producten: publicaties, boeken en apps, en publiceert deze via wereldwijde winkels en platforms.

Modern Guide Ltd is de afdeling voor relaties en marketing in Europa en is gevestigd in Birmingham, Verenigd Koninkrijk waarvan Hisham Salim de Public Relations Manager is.

In het najaar van 2013 is het bestuur van De-Koepel moskee een samenwerking met broeder Hisham begonnen om te helpen de afwerking van het boek Handleiding voor nieuwe moslims in het Nederlands te voltooien. Uiteindelijk is dit op 24 oktober 2015 gerealiseerd en sindsdien is het boek een onderdeel van het welkomstgeschenk dat aan elke nieuwe moslim(a) gegeven wordt die hun geloofsgetuigenis (shahada) in De-Koepel moskee uitspreken.

Door de uitstekende samenwerking worden verdere nieuwe publicaties van Modern Guide in het Nederlands verwacht die via De-Koepel moskee beschikbaar zullen zijn.

Lees meer op de website

Discover Islam UK is gevestigd in Parsons Green, Zuidwest Londen, Verenigd Koninkrijk en gelooft dat kennis alles verandert: dat discussie een uitwisseling van kennis is en het een van de grootste instrumenten is die we hebben om vrede en ontwikkeling te bevorderen. Door deze waarden via hun projecten: moskee rondleidingen, school bezoeken en islamitische tentoonstellingen, te implementeren werken ze aan een betere toekomst.

De-Koepel moskee heeft op advies Discover Islam UK in september 2012 benadert met de vraag haar te ondersteunen met gratis literatuur om haar dienstverlening te vorderen. Als gevolg heeft De-Koepel moskee gedurende een paar jaren Koran’s van Discover Islam UK verkregen in verschillende talen: Russisch, Portugees, Spaans, Frans en Engels, Deze werden aan nieuwe moslims met overeenkomende moedertaal gratis verdeelt, waarvan sommige al jaren naar dergelijke talen aan het zoeken waren.

In februari 2019 heeft De-Koepel moskee de productie van 10 brochures over de islam in het Nederlands gerealiseerd waarvan Discover Islam UK het grafisch ontwerp volledig heeft ondersteund.

Lees meer op de website

Stichting Islamitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah werd op 25 mei 2018 opgericht door De-Koepel moskee en de Stichting Islamitische Uitvaartzorg Amanah.

Visie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de bewustwording van de huidige begraafpraktijk in Nederland en België betreffende de ‘eeuwige’ grafrust. Door te informeren, innoveren en realiseren willen wij een betrouwbare partner zijn om de moslims in staat te stellen een bewuste keuze te maken over waar en hoe zij begraven willen worden.

Missie

Belgische en Nederlandse moslims:

 • een betaalbaar en goed bereikbaar graf in Nederland aan te bieden en uit te geven voor onbepaalde tijd;
 • bewust te maken over het belang in de islam van de ‘eeuwige’ grafrust en de onmogelijkheid in België en tot heden beperkte mogelijkheid in Nederland deze te verkrijgen.

Lees meer op de website

De Turkse organisatie Diyanet van Belgie heeft de aankoop van het gebouw van De-Koepel moskee op de Stenenbrug 11, te Borgerhout in Antwerpen gefinancierd.

SCUM STUDIOS is een non-profit organisatie bestaande uit gepassioneerde en getalenteerde mensen die zich engageren om hun creativiteit in beeld te brengen. Met SCUM STUDIOS willen wij kwalitatieve audiovisuele projecten realiseren waarbij wij het publiek artistiek willen inspireren.

We leven immers in een meer gedigitaliseerde maatschappij waarbij wij vaststellen dat de kracht van de media niet valt te onderschatten. Naast een immense belangstelling voor alles wat te maken heeft met film zijn wij hierbij vooral geraakt door een blijvende nood aan een positieve benadering van een diverse samenleving. Wij wensen dit medium daarom net te gebruiken om de mensen met elkaar te verbinden. Door het in beeld brengen van een verhaal willen wij de mensen informeren en vooral artistiek inspireren. Onze geraaktheid motiveert en drijft ons om ervoor te willen zorgen dat deze verbondenheid en zorg voor elkaar meer naar de voorgrond gebracht wordt en deze waardevolle ontmoeting tussen mensen zichtbaar gemaakt wordt.

Ons missie is om het grote publiek vertrouwder maken met hedendaagse sociaal, culturele en maatschappelijke thema’s door een bewustwordingsproces op gang te brengen ter bevordering van reflectie, dialoog, informatie-uitwisseling en ontwikkeling tussen verschillende gemeenschappen.

Lees meer op de website

Wat is "Samen voor natuur" ?

Natuur en leefmilieu behoren tot de voornaamste thema’s voor onze toekomst. Ze zullen een cruciale rol spelen in de manier, waarop onze kinderen en kleinkinderen zullen (kunnen) leven. Het is de taak van ieder van ons, en van ons allemaal samen om hier zorg voor te dragen.

Natuur en milieu zijn zo belangrijk, dat we de verdediging ervan niet in ‘gespreide slagorde’ kunnen en mogen aanpakken.

Wie werkt mee ?

Daarom sloegen Antwerpen Aan ’t Woord, Red de Voorkempen, Natuurpunt, Free Hands, Stichting Communicatie in Beeld, Green Deen en De-Koepel moskee/Belgisch Islamitisch Centrum, de handen in elkaar onder de naam ‘Samen voor Natuur’.

We willen in Antwerpen zoveel mogelijk mensen, organisaties, diensten en instanties samenbrengen om dat doel te bereiken.

Hoe doen we het ?

Wij motiveren mensen en verengingen om samen milieu- en natuuractiviteiten te doen zodat mensen tegelijk de schoonheid en kwetsbaarheid van onze Vlaamse natuur leren kennen.
Verder realiseren wij een programma, bestaande uit informatie, motivatie en actie, dat mensen motiveert om zich, samen met anderen, in te zetten voor natuur en milieu.

Interesse ?

Ben je geïnteresseerd om actief mee te werken of om met je organisatie activiteiten te organiseren in het kader van leefmilieu en natuur, waarop iedereen welkom is ?

Lees meer op facebook

Islamwinkel.be is een van de sponsors die het mogelijk maken om elke nieuwe moslim een verwelkomingspakket te schenken.

Voor al uw islamitische boeken, Arabische leerboeken, kledij, speelgoed en nog tal van andere verrassende islamitische producten, zie de website

a little Magic

Liefste samenleving,

Wij stellen ons graag aan jullie voor, wij zijn a little magic, een zorgvuldig uitgewerkt coachingaanbod als ode aan de ziel.

Aangezien ons allen een ziel is geschonken door God, zijn we er ook verantwoordelijk voor om deze in de beste staat terug te laten keren naar zijn schepper. Heel ons leven op aarde snakt onze ziel naar aanbidding en nabijheid van God. Als een kind dat van zijn schepper wordt gescheiden. Dat is de rede dat wij dit kind met al onze liefde dienen te beschermen tegen wereldse ruis. Al wat er in het mensenleven te vinden is, zal de verbinding met God meer of minder laten vertroebel en verstoren. Het wereldse leven is de donkere tunnel waarbij de connectie wegvalt. tuut tuut tuut uw oproep werd onderbroken. Wij zelf zijn verantwoordelijk om ons leven zo in te richten dat onze ziel, het kind steeds in contact kan staan met zijn schepper. Zo niet doen wij het onrecht aan, zo niet zijn wij ondankbaar voor wat ons geschonken is. Want een ziel is iets prachtigs en het enige dat wij op deze wereld hebben gekregen dat boven menselijk is. Daardoor is de ziel ook in staat tot bovenmenselijke ervaringen te registeren. Laat ons er voor zorgen dat we onze ziel kunnen zien als een kind van de schepper waar wij zorg voor dienen te dragen.

Wanneer we de verbinding verliezen kan dat door heel wat factoren veroorzaakt zijn. Maar alle klachten in het leven zijn tekenen van je ziel die de verbinding mist met zijn schepper.

Wij helpen je graag om je leven zo in te richten dat je terug een optimale verbinding krijgt.

Voor meer info bent u welkom op onze website

Coaching

 • Een intakegesprek van 1uur om je hart praktisch te omkaderen, als de muren en het dak van je woning.
 • Spirituele coachingsgesprekken waarin actief luisteren afgewisseld wordt door gericht advies om je situatie positief te veranderen. Je hart alle zorg te geven en je zielsverbinding terug optimaal te maken.

Trainingen

 • Een intakegesprek van 1 uur zoals bij de coaching.
 • 10 uren Spirituele training rond een zelfgekozen thema dat de verbinding met je ziel zal veranderen. Het grote verschil is dat je bij coaching meer gecoacht wordt om met de info om te gaan. Een training is meer geschikt voor mensen die na dat ze de info kennen, zelf liever aan de slag gaan.
 • Je krijgt een handleiding mee van hoe de theorie toe te passen.

Indien gewenst kan je beroep doen op onze extra service na een coaching of training

Je kan je personal buddy contacteren wanneer je even niet weet hoe het in jouw situatie toe te passen. De personal buddy gaat dan de nodige hulpmiddelen ontwikkelen voor jou en je met advies bij staan in die persoonlijke situatie.

De zielsverzekering 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden

 • Een intakegesprek zoals bij de coaching.
 • 1 of enkele spirituele coachingsgesprekken om je te doen begrijpen wat er werkelijk aan de hand is en hoe je de verbinding met je ziel terug kan herstellen.
 • je mag onze spirituele coach & trainer eender wanneer bellen voor advies en voor toepassingen in de praktijk. gedurende je verzekerde periode.
 • Je krijgt een personal buddy die jou kan helpen om de theorie van de spiritueel coach toe te passen door b.v.b. hulpmiddelen voor jou te ontwikkelen. Dus wanneer je merkt dat je het advies van de spiritueel coach niet uitgevoerd krijgt heb je waarschijnlijk hulp van dichterbij nodig. Daarvoor kan je steeds beroep doen op je personal buddy.
 • Je krijgt een handleiding mee van hoe je zelf in elkaar zit, hoe je je ziel terug in verbinding kan brengen met zijn Schepper.
 • Alle extra beperkingen en moeilijkheden die je ervaart, daar werken wij oplossingen voor uit op maat van jouw noden.

Maak een afspraak: customerservice@alittlemagic.eu of +32 472 28 09 25

Jouw islamitische campus!

Meld je aan en leer aan de hand van onze gratis online cursussen in een oogwenk de fijne kneepjes van de islam en alles waar een moslim mee te maken krijgt!

Lees meer op de website

Sluit Menu