Educatief jeugdcentrum DE PALMBOOM vzw werd op 30 juni 2018 opgericht door het team dat sinds een aantal jaren het dagelijks bestuur van de weekendschool van De-Koepel moskee beheerde, om de besturing en de ontwikkeling van de educatieve werking efficiënter te laten verlopen.

DE PALMBOOM streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van DE PALMBOOM een educatief jeugdcentrum waarin een betekenisvolle leer- en leefomgeving bijdraagt tot een samenleving met actieve jongeren waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

Lees meer op de website

Modern Guide produceert hoogwaardige educatieve producten: publicaties, boeken en apps, en publiceert deze via wereldwijde winkels en platforms.

Modern Guide Ltd is de afdeling voor relaties en marketing in Europa en is gevestigd in Birmingham, Verenigd Koninkrijk waarvan Hisham Salim de Public Relations Manager is.

In het najaar van 2013 is het bestuur van De-Koepel moskee een samenwerking met broeder Hisham begonnen om te helpen de afwerking van het boek Handleiding voor nieuwe moslims in het Nederlands te voltooien. Uiteindelijk is dit op 24 oktober 2015 gerealiseerd en sindsdien is het boek een onderdeel van het welkomstgeschenk dat aan elke nieuwe moslim(a) gegeven wordt die hun geloofsgetuigenis (shahada) in De-Koepel moskee uitspreken.

Door de uitstekende samenwerking worden verdere nieuwe publicaties van Modern Guide in het Nederlands verwacht die via De-Koepel moskee beschikbaar zullen zijn.

Lees meer op de website

Discover Islam UK is gevestigd in Parsons Green, Zuidwest Londen, Verenigd Koninkrijk en gelooft dat kennis alles verandert: dat discussie een uitwisseling van kennis is en het een van de grootste instrumenten is die we hebben om vrede en ontwikkeling te bevorderen. Door deze waarden via hun projecten: moskee rondleidingen, school bezoeken en islamitische tentoonstellingen, te implementeren werken ze aan een betere toekomst.

De-Koepel moskee heeft op advies Discover Islam UK in september 2012 benadert met de vraag haar te ondersteunen met gratis literatuur om haar dienstverlening te bevorderen. Als gevolg heeft De-Koepel moskee gedurende een paar jaren Koran’s van Discover Islam UK verkregen in verschillende talen: Russisch, Portugees, Spaans, Frans en Engels. Deze werden aan nieuwe moslims met overeenkomende moedertaal gratis verdeelt, waarvan sommige al jaren naar dergelijke talen op zoeken waren.

In februari 2019 heeft De-Koepel moskee de productie van 10 brochures over de islam in het Nederlands gerealiseerd waarvan Discover Islam UK het grafisch ontwerp volledig heeft ondersteund.

Lees meer op de website

Stichting Islamitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah werd op 25 mei 2018 opgericht door De-Koepel moskee en de Stichting Islamitische Uitvaartzorg Amanah.

Visie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de bewustwording van de huidige begraafpraktijk in Nederland en België betreffende de ‘eeuwige’ grafrust. Door te informeren, innoveren en realiseren willen wij een betrouwbare partner zijn om de moslims in staat te stellen een bewuste keuze te maken over waar en hoe zij begraven willen worden.

Missie

Belgische en Nederlandse moslims:

  • een betaalbaar en goed bereikbaar graf in Nederland aan te bieden en uit te geven voor onbepaalde tijd;
  • bewust te maken over het belang in de islam van de ‘eeuwige’ grafrust en de onmogelijkheid in België en tot heden beperkte mogelijkheid in Nederland deze te verkrijgen.

Lees meer op de website

De Turkse organisatie Diyanet van Belgie heeft de aankoop van het gebouw van De-Koepel moskee op de Stenenbrug 11, te Borgerhout in Antwerpen gefinancierd.

Wat is "Samen voor natuur" ?

Natuur en leefmilieu behoren tot de voornaamste thema’s voor onze toekomst. Ze zullen een cruciale rol spelen in de manier, waarop onze kinderen en kleinkinderen zullen (kunnen) leven. Het is de taak van ieder van ons, en van ons allemaal samen om hier zorg voor te dragen.

Natuur en milieu zijn zo belangrijk, dat we de verdediging ervan niet in ‘gespreide slagorde’ kunnen en mogen aanpakken.

Wie werkt mee ?

Daarom sloegen Antwerpen Aan ’t Woord, Red de Voorkempen, Natuurpunt, Free Hands, Stichting Communicatie in Beeld, Green Deen en De-Koepel moskee/Belgisch Islamitisch Centrum, de handen in elkaar onder de naam ‘Samen voor Natuur’.

We willen in Antwerpen zoveel mogelijk mensen, organisaties, diensten en instanties samenbrengen om dat doel te bereiken.

Hoe doen we het ?

Wij motiveren mensen en verengingen om samen milieu- en natuuractiviteiten te doen zodat mensen tegelijk de schoonheid en kwetsbaarheid van onze Vlaamse natuur leren kennen.
Verder realiseren wij een programma, bestaande uit informatie, motivatie en actie, dat mensen motiveert om zich, samen met anderen, in te zetten voor natuur en milieu.

Interesse ?

Ben je geïnteresseerd om actief mee te werken of om met je organisatie activiteiten te organiseren in het kader van leefmilieu en natuur, waarop iedereen welkom is ?

Lees meer op facebook

Islamwinkel.be is een van de sponsors die het mogelijk maken om elke nieuwe moslim een verwelkomingspakket te schenken.

Voor al uw islamitische boeken, Arabische leerboeken, kledij, speelgoed en nog tal van andere verrassende islamitische producten, zie de website

Jouw islamitische campus!

Meld je aan en leer aan de hand van onze gratis online cursussen in een oogwenk de fijne kneepjes van de islam en alles waar een moslim mee te maken krijgt!

Lees meer op de website