Zakaat al-Fitr

As salām alaykoem wa rahmatuLlāhi wa barakātoeH broeders, zusters,

Net zoals vorig jaar hebben we de Zakaat al-Fitr die voor 17:00u in ons bezit was vandaag nog verdeeld aan de moslim gezinnen die er nood aan hadden.

Het totale bedrag dat om 17:00u in ons bezit was bedroeg €2.100, in totaal werden 25 gezinnen voorzien voorzien van Zakaat al-Fitr en Fidya in voedingswaren.

Moge Allah, verheven zij Hij, jullie zakaat al-Fitr aanvaarden en al degene die geholpen hebben met de verdeling er van belonen met al het goede hier en in Akhira!