Zakaat al-Fitr verdeling in België

Velen hebben er voor gekozen om via De-Koepel moskee hun zakaat al-Fitr tot bij de minderbedeelde moslims hier in België te brengen. In totaal werd er voor € 1.157 aan zakaat al-fitr en € 300 aan fidyah gegeven. Er werd voor € 1.728,54 aan voedingswaren aangekocht die onder verschillende gezinnen werd verdeeld elhemdoelilleh. Moge Allah swt jullie zakaat al-Fitr aanvaarden.