Offerfeest 2015

Met ontsteltenis stellen we als bestuur van De-Koepel moskee vast dat er wordt opgeroepen tot een boycot van het offerfeest. Ons advies naar onze leden toe is om wie in staat is om te offeren, zeker te offeren en niet toe te geven aan de intimidaties vanuit politieke hoek om ons offerfeest te herleiden tot een passief gebeuren waarbij de soenna volledig opzij wordt geschoven. Als burgers van dit land hebben we plichten maar eveneens rechten. Een boycot zal enkel onze gemeenschap treffen en de enkele schapenboeren waarvan we jarenlang onze schapen hebben afgenomen. De overheid zal je niet raken aangezien de kosten die het organiseren van tijdelijke slachtvloeren met zich meebrengen een veelvoud zijn van hetgeen ze er op innen via belastingen. We doen deze oproep niet om de verdeeldheid te stimuleren maar om de soenna van onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), onze traditie en moslimidentiteit te beschermen voor ons zelf en ons nageslacht.