Welkom op de website van De-Koepel moskee.

De-Koepel moskee is een vereniging met als hoofddoel de belangen van Nederlandstalige moslims te behartigen en te ondersteunen, dit door het verlenen van religieuze / educatieve diensten en door te streven naar gelijke rechten en maatschappelijke integratie van alle moslims. Een ander doel dat nauw aan het hart ligt is het bouwen van bruggen tussen de verschillende gemeenschappen.

De religieuze activiteiten van De-Koepel moskee spitsen zich vooral toe op de 5 dagelijkse gebeden, de Nederlandstalige vrijdagpreek, het afnemen van de geloofsgetuigenis (shahada), de vastenmaand Ramadan, het offerfeest, etc.

De educatieve activiteiten zijn vooral gericht op kinderen tussen  6 en 16 jaar en op nieuwe moslims, dit door het aanbieden van hoogwaardige, betrouwbare cursussen en lezingen.

Het streven naar gelijke rechten en maatschappelijke integratie richt zich voornamelijk naar het ontvangen en te woord staan van scholen en groepen in ons centrum te Stenenbrug 11 in Antwerpen.

Om de samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen te bevorderen organiseren en steunen we activiteiten die de gemeenschappen ten goede komen.