Islamitisch huwelijk

De-Koepel moskee wordt zeer regelmatig benaderd voor het thema van het huwelijk. Echter kunnen wij deze verantwoordelijkheid niet op ons nemen.

Het BIC en De-Koepel moskee sluit geen trouwverbintenissen en maakt geen huwelijksaktes op. Eveneens stelt men geen kandidaten voor en kunnen wij niet verantwoordelijk geacht worden voor toetreding tot de islam met voorbedachte rade enkel om een (reeds gekende) partner te huwen.

Wij verwijzen naar onze statuten, onze doelstellingen en het huishoudelijk reglement, vermeld op de website en opgehangen aan het infobord in de moskee.

De-Koepel moskee adviseert ten zeerste om te trouwen voor de wet omdat een contractuele huwelijksverklaring met de legitieme autoriteit (burgerlijk huwelijk) ook de rechten van de man en de vrouw garandeert. Dit is erg belangrijk wegens de nadelige gevolgen dat in een inofficieel huwelijk soms kunnen voorkomen voor een koppel, vooral voor de vrouw. De afgelopen jaren hebben we gezien en gehoord wat de gevolgen kunnen zijn van huwelijken die niet bij de burgerlijke stand zijn geregistreerd. Vrouwen die vastzitten in situaties die ze niet hebben gekozen: schrikwekkende verhalen over mishandeling, uitbuiting en ontering. Dit alles omdat sommige mannen Allah niet vrezen en de rechten van hun vrouwen niet respecteren. Daarom dat De-Koepel moskee deze verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen.

De Belgische wetgeving verplicht koppels die kiezen voor een religieus huwelijk (trouwen voor de kerk), eerst voor de wet te trouwen. In Nederland is het eerst of uitsluitend sluiten van een godsdienstig huwelijk, bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk of een islamitisch huwelijk, zelfs strafbaar voor degene die zo een huwelijk sluit en bij herhaling kan bovendien een gevangenisstraf worden opgelegd.

Als het huwelijk wordt geregistreerd in de burgerlijke stand, om de wederzijdse rechten te garanderen, en alle voorwaarden die van toepassing zijn voor een (islamitische) huwelijksakte aanwezig zijn, dan is het huwelijk vanuit een islamitisch perspectief juridisch geldig. Dit gebeurt in eerste instantie omdat beide partners verklaren dat ze met elkaar willen trouwen. Daarna moet de voogd van de bruid duidelijk maken dat hij instemt met dit huwelijk door bijvoorbeeld tegen de man te zeggen: “Hiermee huw ik je mijn dochter”, waarna de man zegt: “Ik accepteer.” Of de voogd van de vrouw wordt door de man gevraagd: “Wil je mij je dochter huwen?” waarop de voogd antwoordt: “Zij is hiermee jouw vrouw geworden” of woorden met dezelfde betekenis. Ten slotte moeten er, naast de aanwezigheid van de voogd, twee mannelijke moslimgetuigen aanwezig zijn. Als dit het geval is, dan is het huwelijk ook islamitisch rechtsgeldig.

Indien het huwelijk bij de gemeente wordt geregistreerd, maar er ontbreken één of meerdere bovengenoemde islamitische voorwaarden, moet er niettemin een islamitische huwelijksakte afgesloten worden met de imam in de moskee. Maar zelfs dan kan dit niet in De-Koepel moskee gebeuren omdat wij administratief en organisatorisch niet in staat zijn deze dienst te verlenen.

“O mensheid, vrees jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in Wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoud) de familiebanden. Voorwaar. Allah is de Waker over jullie.” (Soera 4, vers 1)