Verbod collectieve activiteiten

As-salaam aleykoem, broeders en zusters, De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19…

Lees verder Verbod collectieve activiteiten

Verbod collectieve activiteiten

As-salaam aleykoem, broeders en zusters,Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en de rondzendbrief van stad Antwerpen van 13 maart jongstleden i.v.m. het Coronavirus, is ons het verbod…

Lees verder Verbod collectieve activiteiten

1000e Shahada!

“Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper en dienaar is.”“Ash–hadoe al-laa ilaaha, illa-llaah Wa ash-hadoe anna Mohammadan…

Lees verder 1000e Shahada!

Cursus voor nieuwe moslims

Vanaf zaterdag 29 februari gedurende 6 weken organiseert De-Koepel moskee opnieuw een cursus voor nieuwe moslims en geïnteresseerden. Inschrijving is verplicht via e-mail.

Lees verder Cursus voor nieuwe moslims

Renovatiewerken 2e verdieping

Na de gezegende maand Ramadan en met de zomervakantie in het zicht had De-Koepel moskee nood aan een ‘grote kuis’ en een aantal dringende renovatiewerken.Hier konden wij beroep doen op…

Lees verder Renovatiewerken 2e verdieping

Islamitisch huwelijk

De-Koepel moskee wordt zeer regelmatig benaderd voor het thema van het huwelijk. Echter kunnen wij deze verantwoordelijkheid niet op ons nemen.Het BIC en De-Koepel moskee sluit geen trouwverbintenissen en maakt…

Lees verder Islamitisch huwelijk

Cursus voor nieuwe moslims

Op zaterdag 28 september 2019 en dit gedurende 6 weken organiseerde De-Koepel moskee opnieuw een cursus voor nieuwe moslims en geïnteresseerden. Een 30 tal enthousiaste deelnemers schreven zich hiervoor in.…

Lees verder Cursus voor nieuwe moslims

Sadaqah voor Ghana 2019

Op vrijdag 12 juli 2019 werd er in De-Koepel een inzameling gehouden naar aanleiding van het offerfeest. De giften (sadaqa) werden geschonken aan de Ummah Foundation in Kumasi Ghana en…

Lees verder Sadaqah voor Ghana 2019