Dienstverlening

De-Koepel moskee begeleidt nieuwe Nederlandstalige moslims tijdens hun eerste stappen in de islam als volgt:

 • Degenen die tot de islam willen bekeren kunnen desgewenst de geloofsgetuigenis (shahada) op een ontspannen en discrete manier in ons centrum uitspreken.
 • Registratie van hun bekering dat er naar leid een bekeringsakte te krijgen nodig om onder anderen op bedevaart (hadj) te gaan en aanspraak maken op een islamitische begrafenis.
 • Hun een welkomstgeschenk presenteren.
 • Gratis Nederlandstalige cursussen aanbieden in de basis van de islam.
 • Antwoorden op hun veelgestelde vragen.
 • De vrijdagpreek exclusief in de Nederlandse taal geven.

Religieuze en educatieve diensten aanbieden en streven naar gelijke rechten en sociale integratie van alle moslims in samenwerking met de verschillende moslimgemeenschappen en lokale en federale regeringen, omvatten:

 • Vijf dagelijkse gebeden.
 • Eid-gebeden.
 • Vrijdagpreken in het Nederlands.
 • Lessen voor jongeren tussen 6 en 18 jaar.
 • Lessen voor vrouwen (vooral met allochtone achtergrond, een groep die moeilijk te bereiken is).
 • Kookworkshops voor vrouwen.
 • Regelmatige lokale activiteiten inclusief iftars voor de buren.
 • Actieve participatie in allerhande workshops en overlegplatformen met de Antwerpse raad, zoals lokaal moskeeënoverleg.

Bekeren tot de islam

Mensen maken in hun leven graag keuzes, voor zaken die zij graag koesteren of belangrijk vinden. Sommige keuzes moeten ook gerespecteerd en gewaarborgd worden. Zo ook het recht op een vrije keuze in een godsdienstbeleving. Zich bekeren tot de islam is daar een onderdeel van.

Een overgang tot het accepteren van de islam als overtuiging brengt vaak vele vragen met zich mee, voor zowel de persoon in kwestie als voor zijn of haar directe omgeving.

Als moskee en Islamitisch Centrum willen wij hierin een cruciale rol spelen:

 • Eerstelijnshulp, zowel voor geïnteresseerden, als voor nieuwe moslims maar ook voor familie en vrienden van nieuwe moslims.
 • Een efficiënte begeleiding op maat in het Nederlands.
 • Info verstrekken over de islam zonder enige drempel of twijfel.
 • Begeleiding van nieuwe moslims en infosessies voor geïnteresseerden.
 • Verdere doorverwijzing indien nodig.

Indien je vragen hebt of zoekende bent twijfel niet ons te contacteren voor verdere inlichtingen.

Voetnoot:

Als Bestuur van De-Koepel nemen we de laatste jaren een trend waar die zorgwekkende vormen aan het aannemen is: bij het afnemen van geloofsgetuigenissen (Shahada’s) worden de nieuwe moslims als zijn het ‘prijsbeesten’ in vol ornaat op websites en sociale media tentoongesteld door verenigingen / personen die zich op die manier willen profileren. We betreuren deze gang van zaken, er is nood aan discretie en opvang van nieuwe moslims. Soms kan de intense emotie van bekering zich tegen hun keren: denk maar aan familie, collega’s op het werk, kinderen en vrienden die de vreugde van hun bekering niet delen en zich vijandig gaan opstellen. Sommige geraken zelfs hun werk en vrienden kwijt, worden verstoten door hun familie, etc. Jaarlijks komen tientallen personen naar De-Koepel hun shahada opzeggen elhémdoeliléh, met het nodige respect voor hun privacy zetten we nooit foto’s van hun shahada op onze website of sociale media. Moge Allah swt ons allen leiden.

Geloofsgetuigenis (shahada)

Wanneer iemand zich bekeerd heeft tot de islam, dan vergeet hij of zij nooit meer dat vreugdevol moment, waarbij men openlijk zijn of haar keuze bekendmaakt om het bestaan van één godheid te erkennen en over te gaan naar een zuiver leven, vol overgave aan Allah en diens vrede.

Een mens voelt zich herboren, een ander mens, gezuiverd en verlost van twijfel en onrust! Men voelt zich verlicht, niet in de steek gelaten, dat je geleid wordt, meer nog: hoop en zekerheid verruimen je borst!

Vaak spreekt men dan over “mijn bekering, mijn bekendmaking, mijn shahada …”.

Dit houdt in: de dag waarop je de geloofsbelijdenis meedeelt aan de buitenwereld, door het meest waardevolle dat in je hart zit uit te spreken met liefde en volle overtuiging voor de eerste keer:

“Ik getuig dat er geen godheid bestaat, die aanbeden kan en mag worden buiten Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allâh!”

Of in het Arabisch:

Ash – hadoe (ik getuig) al-laa (dat er geen … is ) ilâha (godheid), illa-llâh (behalve Allah) Wa (en) ash-hadoe (ik getuig) anna Mohammadan (dat Mohammed) rasoeloe-llâh (Gods gezant is).

Vaak wordt aan dit credo een tweede stukje toegevoegd, enkel ter bevestiging:

Ik aanvaard dat Allah (God) mijn Heer is, en dat de islam mijn religie zal zijn en dat Mohammed een profeet en gezant is.

Of in het Arabisch:

Radîtu billâhi rabban, wa bil-Islâmi dînan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.

Het uitspreken van de shahada of geloofsgetuigenis is de belangrijkste pijler binnen de islam. Eenmaal je het in je hart hebt, voel je de waarde ervan en ga je er meer naar leven.

Door dit te doen omarmt men als het ware de islam en neemt men afstand van alle andere of vorige religies, van alle twijfel of bedrog. Daarom wordt dit moment intens gedeeld en wordt de “nieuwe” moslim gefeliciteerd en ingehuldigd.

Ook bij ons in De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum wordt je net als vele anderen voor jou, reeds honderden, de kans gegeven om jouw shahada op te zeggen en verder begeleid te wordenl

Welkomstgeschenk

Welkomstgeschenk_2019-10-12 at 15

Sinds Ramadan 2011 presenteren we elke nieuwe moslim(a) een geschenk als verwelkoming. Dit werd mogelijk gemaakt door de steun van islamwinkel.be, sponsors en door het houden van inzamelingen in De-Koepel moskee. We danken onze sponsors om dit mogelijk te maken.

Het welkomstgeschenk bevat:

 • Koran
 • Boek: ‘Handleiding voor nieuwe moslims’
 • Boek: ‘Dua / smeekbedes’
 • Boek: ‘De sleutel tot het antwoord’
 • Musk

We danken onze sponsors om dit mogelijk te maken.

Voor meer islamitische artikelen verwijzen we door naar islamwinkel.be

Wens je ook een bijdrage te leveren om onze pas bekeerde broeders en zusters te helpen?

Basiscursus islam

De Islam ontdekken en deze religie binnentreden is een prachtig geschenk van Allah. Dit onderhouden en koesteren eveneens!

Maar eens deze grote stap te hebben gezet, is het voor vele nieuwe moslims moeilijk om de juiste hulp en ondersteuning te krijgen in hun nieuwe levenswijze.

De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum bieden daarom gratis modules aan om nieuwe moslims zelfvertrouwen te schenken in de ontwikkeling van hun islamitische identiteit. Hierbij krijgt men de kans aangeboden om samen met andere nieuwe moslims in een comfortabele sfeer bij te leren over het geloof.

In deze Nederlandstalige cursussen wordt kennisgemaakt met de nodige basiskennis en primaire zaken, die elke moslim en moslima aangaan. De modules zijn vrijblijvend en volledig gratis!

Hou onze nieuwsberichten in het oog voor datums wanneer de verschillende modules starten.

Locatie:

De-Koepel moskee
Stenenbrug 11
2140 Antwerpen

Bekeringsakte

Elke nieuwe moslim heeft wanneer hij aanspraak wil maken op een moslimbegraafplaats, de Hadj (Bedevaart naar Mekka), de Umrah en dergelijke een akte van bekering nodig.

De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum geven in samenwerking met het Marokkaans consulaat en/of Diyanet deze bekeringsaktes gratis af.

Wil je meer info hier omtrent, neem dan contact met ons op.

Handleiding voor nieuwe moslims

1.Handleiding voor Nieuwe Moslims

Deze voortreffelijk geïllustreerde handleiding toont je de eerste stappen en het fundament van onze prachtige religie, die zeker de beste zegening is die Allah aan de mens heeft geschonken. Het voorziet je van richtlijnen in de meeste ascpecten van je leven, geeft antwoord op je meest urgente vragen en geeft je uitgebreide ondersteuning om goed om te kunnen gaan met de verschillende mensen en situaties waarmee je kunt te maken krijgen.

Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat ook gedocumenteerde informatie over de Koran en de Soenna (levenswijze) van De Profeet (vzmh).

Dit boek is sinds oktober 2015 verkrijgbaar in De-Koepel moskee en is een onderdeel van het welkomstgeschenk dat gratis geschonken wordt ! Tevens bestaat de mogelijkheid voor andere om het boek aan te kopen voor € 14,99.

Geregistreerde Shahada's / nieuwe moslims

In de zomer van 2009 zijn we begonnen met de vrijdagspreken volledig in het Nederlands aan te bieden. Het aantal nieuwe moslims dat naar ons centrum kwam steeg en we begonnen met het registreren van elke nieuwe moslim. Op zaterdag 15 februari 2020 verwelkomde we met Allah’s wil en zegen onze 1000e nieuwe moslim in onze moskee en centrum!

Moge Allah swt eenieder die hier aandeel in had of heeft belonen, tijdens dit leven en hierna!

Sinds 2011 schenken we symbolisch een cadeaupakketje aan iedere nieuwe moslim.

En enkel aan Allah komt alle lof toe.

.