Hongersnood in de Hoorn van Afrika 2011

Op vrijdag 22 juli 2011 werd voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika gedurende de vrijdagspreek de som van € 1.269 ingezameld. Bedragen werden verder gedoneerd en als gevolg werd het totaal bedrag van  € 1.509 op de rekening van Diyanet van Belgie overgeschreven: Diyanet is een overkoepelende organisatie van Turkse moskeeën in België die ook een inzameling hebben gehouden. Door deze bedragen samen te brengen is het mogelijk om ter plaatsen voedsel, water en geneesmiddelen met grote hoeveelheden aan te kopen en te leveren aan de hulp behoeftigen. Moge Allah swt jullie belonen !