Waterput voor Ghana 2016

Zelfs in 2016 hebben veel mensen nog steeds geen toegang tot proper en zuiver water in de wereld. Hierdoor ligt de kindersterfte in deze gebieden door diarree en andere ziektes heel hoog. Dankzij de giften van verschillende broeders en de zusters van onze zondagsklas kon De-Koepel moskee in december 2016 een waterput laten boren in een dorpje nabij Kumasi, Ghana. Oorspronkelijk was het de bedoeling een waterput te laten graven maar aangezien op die manier niet gegarandeerd kon worden dat het water drinkbaar was en dat in de zomer de kans groot was dat de waterput kon opdrogen hebben we voor het duurder alternatief gekozen: boren! Na analyse voor de beste locatie om het boorgat te plaatsen kon begonnen worden met boren door een gespecialiseerde firma. Uiteindelijk werd op een diepte van 13 meter in de rots geboord om uiteindelijk op een diepte van 57 meter het ondergronds waterniveau doorheen de granieten rots te bereiken. Moge Allah swt allen die dit mogelijk gemaakt hebben met een plaats in Firdaus belonen en dit als een sadaqah djaria aanvaarden!

Fase 1: Vooralleer er kon geboord worden werd voordien op via meetapparatuur bepaald welke plaats het meest geschikt was om te boren.

Fase 2: Nadien werd dan op de aangegeven locatie door een professionele firma het gat geboord.

Fase 3: Het water werd getest op zuiverheid en op het volume dat de waterput aankan.

Fase 4: De fundering voor de toren werd gegraven, de toren werd gemetst en bezet en de waterpomp werd geïnstalleerd.

Fase 5: De watertank werd aangekocht en geplaats op de toren, de leidingen en waterkranen werden geplaats en verbonden.