Sadaqah voor Ghana 2019

Op vrijdag 12 juli 2019 werd er in De-Koepel een inzameling gehouden naar aanleiding van het offerfeest. De giften (sadaqa) werden geschonken aan de Ummah Foundation in Kumasi Ghana en gebruikt voor de aankoop van een koe. Op 11 augustus 2019, de dag van het Offerfeest, werd het vlees verdeeld aan 60 weeskinderen waar de Ummah Foundation zich over ontfermt en aan 35 andere kinderen van arme gezinnen. Moge Allah swt allen die dit mogelijk gemaakt hebben belonen hier en in akhira!