Nieuw tapijt vrouwen

As salām alaykoem wa rahmatoeLlāhi wa barakātoeH, broeders, zusters,

Vorig jaar hebben we het gebedstapijt bij de broeders vernieuwd Elhemdoelileh.
Dit jaar willen we het gebedstapijt bij de zusters vernieuwen insha’Allah.

  • Voorzie mee in een nieuw tapijt in de vrouwenruimte van De-Koepel moskee en neem een aandeel in beloning bij eenieder die het gebed er zal verrichten.
  • 50 euro per m² (brandveilig) tapijt + isolatie
  • 87m² nodig in totaal
  • Doneer via: BE42 0016 8339 1954
  • Mededeling: “Tapijt vrouwen

Moge Allah, verheven zij Hij, jullie giften aanvaarden.