Eid Al Adha Marokko

Asalaam aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh broeders en zusters,

De-Koepel moskee en Chams hebben de handen in elkaar geslagen om samen gezinnen de mogelijkheid te geven om hun schaap in Marokko in hun naam te laten offeren.

Indien je de soenna van het offeren van een schaap op de correcte islamitische wijze wilt uitvoeren dan dient het schaap in naam van de donateur te worden geslacht. Vandaar dat jullie naam in de mededeling van groot belang is. Indien het geld wordt gestort zonder naam dan wordt dit islamitisch gezien als een sadaqa en niet als het uitvoeren van de soenna op de correcte wijze. Dit is de mening van het merendeel van de geleerden.

Stort €150 met je naam in de mededeling op het rekeningnummer BE40 0682 4576 2863