1000e Shahada!

Shahada afbeelding

“Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah
en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper en dienaar is.”

“Ash–hadoe al-laa ilaaha, illa-llaah Wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah.”

De Shahada het mooiste en beste wat een mens ooit in zijn leven kan uitspreken.

Voor nieuwe moslims een dag om nooit te vergeten toen ze deze zinnen voor het eerst in hun leven opzegde in nabijheid van anderen.

December 2009 … De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum begonnen plichtsbewust met het registreren van al haar Shahada’s …

Zaterdag 15 februari 2020 … we verwelkomen onze 1000e geregistreerde Shahada!

Een uniek getal waar in de loop der jaren vrijwilligers, leden, sponsors, gulle schenkers en velen andere hun bijdrage toe geleverd hebben.

Moge Allah swt allen die dit mogelijk hebben gemaakt belonen met een plaats in Djenna.

Moge Hij allen die hun Shahada hebben opgezegd belonen met standvastigheid, wilskracht en een plaats in Djenna.