Cursus: Hadith uitleg

💡 As salām alaykum wa rahmatuLlāhi wa barakātuH.

📕 De uitleg van één overlevering uit Safwat al Ahadithi.

🗓 De lessenreeks start op zaterdag 9 september 2023

🕰 elke zaterdag Van 09.30 tot 10.00 u

📝 Nederlands

🗣 S. Van Exaerde

📍 De-Koepel moskee, Stenenbrug 11, 2140 Borgerhout – Antwerpen

🔶 Moge Allāh ﷻ jullie behouden