Aanbieden van warme soep

As salām alaykoem wa rahmatuLlāhi wa barakātoeH, broeders, zusters, symphatisanten,

Op 11 november 2022 is De-Koepel in samenwerking met Chams en District Borgerhout gestart met het aanbieden van warme soep.

Door de huidige energiecrisis kunnen velen geen warme maaltijd meer nuttigen, De-Koepel, Chams en het District willen deze mensen een helpende hand schenken. Zo gaan we om beurten de ene week soep en de andere week hutsepot aanbieden.

Personen die willen doneren voor de groenten en andere ingrediënten kunnen dit doen op volgend rekeningnummer: BE42 0016 8339 1954 met vermelding ‘warme maaltijden‘. Personen die liever groenten doneren kunnen dit na met ons contact op te nemen zodat we kunnen afstemmen wanneer en welke groenten nodig zijn.

Organisaties die werken met mensen in armoede mogen ons steeds contacteren zodat we hun kunnen ondersteunen met deze maaltijden. Moge Allah swt de broeder die vandaag een sadaqa gegeven heeft belonen met al het goede hier en in akhira!