Zakaat al-Fitr

As-Salaam aleykoum warahmatoellahi wabarakatoehoe,

Beste broeders en zusters,

De Zakaat al-Fitr is door de Raad van Theologen in België op minimum € 5,00 ingesteld per gezinslid. De-Koepel moskee geeft de kans net zoals de vorige jaren om deze via hun bij de minderbedeelden te brengen. Zoals de soenna voorschrijft worden voedingswaren aangekocht die we verdelen onder de hulpbehoeftige moslims. Je kan kiezen of je deze in Marokko of België wil uitgeven.

🇧🇪 België: BE42 0016 8339 1954 vermelding: Zakaat al-Fitr
🇲🇦 Marokko: BE40 0682 4576 2863 vermelding: Zakaat al-Fitr

LET OP: In de vermelding moet duidelijk Zakaat al-Fitr staan anders wordt het als Sadaqa uitgegeven.

De Zakaat al-Fitr die op vrijdag 22/05/2020 voor 18:00 u op de rekening staat zal dezelfde avond nog verdeeld worden aan de hulpbehoeftige zodat ook zij kunnen meegenieten van L’aid insha’Allah.

Moge Allah swt jullie Zakaat al-Fitr aanvaarden.