De-Koepel moskee is in 2005 opgericht door moslims die als moedertaal het Nederlands hebben om in de eerste plaats nieuwe moslims te begeleiden met hun eerste stappen in de Islam.

Ook willen we de directe omgeving van een pas bekeerde moslim een mogelijkheid bieden om hun talrijke vragen beantwoord te zien. We denken dan in de eerste plaats aan de nabije familie zoals de ouders en eventuele kinderen. 

Een ander streefdoel van de vereniging is om alle vooroordelen en dogma's over de Islam te weerleggen of uit te klaren door het aanbieden van Nederlandstalige vrijdagpreken, lezingen, cursussen, groepsbezoeken, en dergelijke.

Hieronder vind je een aantal verantwoordelijkheden die de vereniging op zich heeft genomen:

  • Een paar keer per jaar organiseren wij speciaal voor nieuwe moslims, hun partners en geïnteresseerden een avond met een gastspreker. Op deze manier kunnen ze met elkaar kennismaken, steun zoeken en de sociale contacten verbeteren.
  • De-Koepel moskee is samen met het Belgisch Islamitisch Centrum (BIC) bevoegd om bekeringsaktes af te geven die aanvaardt worden in alle moslimlanden!
  • Alle vrijdagpreken in De-Koepel moskee zijn volledig in het Nederlands wat uniek is in Vlaanderen. Je kan ze  bekijken op deze website, onze Facebook pagina en op YouTube! 
  • Via "vraag en antwoord" (de.koepel@telenet.be) wil De-Koepel moskee duidelijkheid verschaffen betreffende algemeen gestelde vragen.
  • Door de moskee open te stellen voor groeps- en schoolbezoeken willen we de verstandhouding bevorderen tussen moslims en niet-moslims.
  • De-Koepel geeft op regelmatige basis cursussen Arabisch voor beginners en gevorderden !
  • Dat De-Koepel ook begaan is met de andere islamitische gemeenschappen willen we aantonen door samen met het BIC op regelmatige basis lezingen te organiseren in onder andere het Arabisch, Berbers en de Turkse taal.
  • Verder houdt De-Koepel zich ook bezig met het steunen van allerlei projecten ten dienste van de arme en hulpbehoeftigen door middel van inzamelingen te houden. Eén van de projecten waar al concreet resultaat mee geboekt is, is het plaatsen van een waterpomp in een dorp in Tanzania. Bij inzamelingen voor rampen zoals in Palestina, aardbeving Haïti, overstroming Pakistan, hongersnood Hoorn van Afrika, enz. werd het geld gestort op de rekening van Islamitische organisaties ter plaatse.
  • De-Koepel neemt niet deel aan politieke debatten en dergelijke en wil op deze manier een neutrale houding aannemen.