Terugkeren naar de essentie van de ramadan in al zijn eenvoud en aanbidding

Tijdens de maand ramadan1 zitten we in een lockdown waarbij bijeenkomsten in de moskee niet toegestaan zijn. Hierdoor moeten we een alternatief vinden om ons imaan2 sterk te houden.

Het idee om een ramadan te hebben zonder de moskee, zonder de gemeenschap en zonder de samenkomst van mensen is ongekend voor onze culturele opvoeding. Dat gezegd zijnde moeten we moedig genoeg zijn om te erkennen dat de sahaba3 van de Profeet (vzmh4) geen ramadan hadden zoals wij die kennen. Er was geen taraweeh5 gebed in de tijd van de Profeet (vzmh). Er waren geen gezamenlijke iftars6 zoals wij die kennen. Ze aten alleen thuis en hadden geen extra eten om grote feestmalen te organiseren. In sommige opzichten zullen we dus misschien wel de oorspronkelijke essentie achter de ramadan herontdekken.

De sahaba baden in de tijd van de Profeet (vzmh) nooit gezamenlijke taraweeh gebeden. Ze baden isha7, gingen dan naar huis en baden qiyam al-layl8 alleen.

We zullen dus de essentie achter de ramadan moeten herontdekken en dat is eenvoudigheid. Zeg aan je gezin – enkel je gezin, niemand daarbuiten – laten we samen komen en iets doen, laat ons samen Koran lezen, laat ons samen het isha gebed verrichten en misschien ook samen het taraweeh gebed. We moeten elkaar binnen het gezin aanmoedigen om de essentie achter de ramadan te herontdekken. En technisch gezien is het taraweeh gebed het tahadjoed9 gebed en de beste tijd om dat te verrichten is niet na het isha gebed, maar tijdens het laatste derde van de nacht en dat is net voor het fadjr10 gebed.

En als Allah swt11 wil dat we tijdens deze ramadan niet buitenshuis gaan werken en sommige van ons van thuis uit werken, kunnen we proberen om de essentie achter de ramadan weer te doen opleven, waarbij we taraweeh bidden als daadwerkelijke tahadjoed en qiyam al-layl, waarbij we wakker worden om 3u ’s ochtends en dan qiyam al-layl en tahadjoed bidden en dan sahoer12 eten. Waarop we gaan werken en vroeg terugkomen – en dat werk zal misschien zelfs thuis zijn – en dan een dutje doen na de middag zoals de soennah13 van de Profeet (vzmh) was.

In elke ramp en tegenspoed probeert de gelovige positieve zaken en het goede te vinden.

 1.  ramadan: negende maand van de islamitische kalender, de vastenmaand
 2.  imaan: geloof
 3.  sahaba: metgezellen van de Profeet (vzmh)
 4.  vzmh: Allahs vrede en zegeningen zijn met hem
 5.  taraweeh: extra gebeden die door moslims worden gebeden na het isha7 gebed tijdens de
   heilige maand ramadan
 6.  iftar: avondmaaltijd waarmee moslims tijdens zonsondergang hun vasten verbreken
 7.  isha: nachtgebed, één van de vijf verplichte dagelijkse gebeden
 8.  qiyam al-layl: extra nachtgebeden
 9.  tahadjoed: vrijwillig nachtgebed
 10.  fadjr: zonsopgang gebed, één van de vijf verplichte dagelijkse gebeden
 11.  swt: soebhanahoe wa ta’ala = geprezen en verheven is Hij
 12.  sahoer: maaltijd die voor zonsopgang gegeten wordt door moslims voor het begin van het
   vasten
 13.  soennah: tradities en handelingen van de Profeet (vzmh)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.