Syrië 12/12

Om de schrijnende toestand van de Syrische vluchtelingen onder de aandacht te brengen organsieerde Al Mawada en De-Koepel moskee op vrijdag 28 april 2013 een thee moment met Geert Hoste. Diezelfde vrijdag werd er tijdens de preek een oproep gedaan om geld te schenken, er werd € 8.000 ingezameld.