De-Koepel moskee - Stenenbrug 11 - 2140 Antwerpen - Ondernemingsnummer 0876.608.992 - Tel +32 483 05 19 41 - IBAN BE42 0016 8339 1954

Gebedsruimte niet beschikbaar

Assalāmoe aleykoem wa rahmatoellāhi wa barakātuhoe beste broeders en zusters,
Vanwege renovatiewerken zal voor een paar weken de gebedsruimte voor de mannen niet beschikbaar zijn. De gebeden gaan plaats vinden in het pand naast De-Koepel (huisnummer 9). De capaciteit is echter veel minder waardoor we vooral op vrijdag tijdens de preek niet iedereen gaan kunnen opvangen. We hanteren om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen: vol = vol, wees dus op vrijdag voor de preek tijdig in De-Koepel om een plaatsje te hebben. We verontschuldigen ons voor dit ongemak. Moge Allah swt ons allen leiden op het pad van imaan en taqwa.
Het De-Koepel bestuur

Geef een reactie

Sluit Menu