SCUM STUDIOS is een non-profit organisatie bestaande uit gepassioneerde en getalenteerde mensen die zich engageren om hun creativiteit in beeld te brengen. Met SCUM STUDIOS willen wij kwalitatieve audiovisuele projecten realiseren waarbij wij het publiek artistiek willen inspireren.

We leven immers in een meer gedigitaliseerde maatschappij waarbij wij vaststellen dat de kracht van de media niet valt te onderschatten. Naast een immense belangstelling voor alles wat te maken heeft met film zijn wij hierbij vooral geraakt door een blijvende nood aan een positieve benadering van een diverse samenleving. Wij wensen dit medium daarom net te gebruiken om de mensen met elkaar te verbinden. Door het in beeld brengen van een verhaal willen wij de mensen informeren en vooral artistiek inspireren. Onze geraaktheid motiveert en drijft ons om ervoor te willen zorgen dat deze verbondenheid en zorg voor elkaar meer naar de voorgrond gebracht wordt en deze waardevolle ontmoeting tussen mensen zichtbaar gemaakt wordt. 

Ons missie is om het grote publiek vertrouwder maken met hedendaagse sociaal, culturele en maatschappelijke thema’s door een bewustwordingsproces op gang te brengen ter bevordering van reflectie, dialoog, informatie-uitwisseling en ontwikkeling tussen verschillende gemeenschappen.

 

Bezoek onze website op: https://www.scumstudios.org/