Wat is "Samen voor natuur"? 
Natuur en leefmilieu behoren tot de voornaamste thema's voor onze toekomst. Ze zullen een cruciale rol spelen in de manier, waarop onze kinderen en kleinkinderen zullen (kunnen) leven. Het is de taak van ieder van ons, en van ons allemaal samen om hier zorg voor te dragen.

Natuur en milieu zijn zo belangrijk, dat we de verdediging ervan niet in ‘gespreide slagorde’ kunnen en mogen aanpakken.

 

Wie werkt mee?
Daarom sloegen Antwerpen Aan ’t Woord, Red de Voorkempen, Natuurpunt, Free Hands, Stichting Communicatie in Beeld, Green Deen en De-Koepel moskee/Belgisch Islamitisch Centrum, de handen in elkaar onder de naam ‘Samen voor Natuur’.

We willen in Antwerpen zoveel mogelijk mensen, organisaties, diensten en instanties samenbrengen om dat doel te bereiken.

Hoe doen we het? 
Wij motiveren mensen en verengingen om samen milieu- en natuuractiviteiten te doen zodat mensen tegelijk de schoonheid en kwetsbaarheid van onze Vlaamse natuur leren kennen.
Verder realiseren wij een programma, bestaande uit informatie, motivatie en actie, dat mensen motiveert om zich, samen met anderen, in te zetten voor natuur en milieu.

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd om actief mee te werken of om met je organisatie activiteiten te organiseren in het kader van leefmilieu en natuur, waarop iedereen welkom is?