DE PALMBOOM streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden.  Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van DE PALMBOOM een educatief jeugdcentrum waarin een betekenisvolle leer- en leefomgeving bijdraagt tot een samenleving met actieve jongeren waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

Bezoek onze website: https://www.de-palmboom.net/