In 2009 werd duidelijk dat de activiteiten en de doelgroep van De-Koepel zich ver buiten de stadsgrenzen van Antwerpen bevonden. Hierdoor ontstond de noodzaak om een nieuwe vzw op te richten die zich vooral daarop ging focussen. Om die reden werd voor de toepasselijke naam het 'Belgisch Islamitisch Centrum' (BIC) gekozen, om in de eerste plaats nieuwe moslims te begeleiden met hun eerste stappen in de Islam en om de directe omgeving van een nieuwe moslim een aanspreekpunt te bieden voor hun talrijke vragen. We denken dan in de eerste plaats aan de ouders en kinderen.  Een ander streefdoel van het centrum is om alle vooroordelen en dogma's over de Islam te weerleggen of uit te klaren door het aanbieden van cursussen, lezingen, groepsbezoeken, enz.

Hieronder vind je een aantal verantwoordelijkheden die het centrum op zich heeft genomen:

  • Het centrum begeleidt in samenwerking met De-Koepel nieuwe moslims met hun eerste stappen in de Islam door Nederlandstalige cursussen aan te bieden.
  • Een paar keer per jaar organiseren wij speciaal voor nieuwe moslims, hun partners en geïnteresseerden een avond met een gastspreker. Op deze manier kunnen ze met elkaar kennismaken, steun zoeken en de sociale contacten verbeteren.
  • Het centrum is samen met De-Koepel moskee bevoegd om bekeringsaktes af te geven die aanvaardt worden in alle moslimlanden!
  • Via het "vraag en antwoord" (b-i-c@telenet.be / de.koepel@telenet.be) wil het centrum duidelijkheid verschaffen betreffende algemeen gestelde vragen.
  • Het centrum legt zich sinds 2009 toe op de educatie van kinderen via de 'Islamitische Academie voor Kinderen' in 2013 ging dit verder onder de naam 'De-Palmboom' met het aanbieden van hoogwaardige cursussen en modules. Al onze leraars zijn gediplomeerd en geven les in het reguliere onderwijs.
  • Het centrum geeft ook op regelmatige basis cursussen Arabisch voor beginners en gevorderden !
  • Dat het centrum ook begaan is met de andere islamitische gemeenschappen willen we aantonen door op regelmatige basis lezingen te organiseren in onder andere het Arabisch, Berbers en de Turkse taal.
  • Verder houdt het centrum zich samen met De-Koepel moskee bezig met het steunen van allerlei projecten ten dienste van de arme en hulpbehoeftigen door middel van inzamelingen te houden. Eén van de projecten waar al concreet resultaat mee geboekt is, is het plaatsen van een waterpomp in een dorp in Tanzania. Bij inzamelingen voor rampen zoals in Palestina, aardbeving Haïti, overstroming Pakistan, hongersnood Hoorn van Afrika, enz. werd het geld gestort op de rekening van Islamitische organisaties ter plaatse.
  • Het centrum neemt niet deel aan politieke debatten en wil op deze manier een neutrale houding aannemen.