Mededeling: Drager De-Koepel moskee

Drager De-Koepel moskee

Beste moskeebezoekers, medegelovigen, liefhebbers van Allahs huizen

De-Koepel moskee is een gevestigde waarde in Borgerhout, met een zeer divers publiek en vele bezoekers doorheen de hele week, al hamdoelillah.

Al jaren doen we ons best om de da’wa en de islamitische ethiek in ere te houden, met een extra focus op de toegankelijkheid van de vrijdagspreken en de laagdrempeligheid voor nieuwe moslims en hun begeleiding.

Het blijft voor ons een eer en een taak om dit centrum draaiende te houden, wat we met plezier doen fi sabilillah. Echter, dit hangt financieel af van weldoeners en leden. Spijtig genoeg zien we deze gedeelde verantwoordelijkheid niet volledig gedragen door iedereen. Maar al hamdoelillah.

Wij ondervinden wel dat er vaak gehoor gegeven wordt wanneer er een noodoproep gelanceerd wordt, maar deze is verre van voldoende. Met giften na spontane oproepen kun je maar een korte tijd mee verder en is het een tijdelijke redding. We vragen aan Allah swt om allen die aan onze oproep vorige week gehoor hebben gegeven, hun giften als een sadaqa djariyah te aanvaarden en hun al het goede hier en in akhira te geven.

Bij deze willen wij een oproep doen aan mensen die een hart voor De-Koepel over hebben, mensen die steevast in ons verhaal geloven, zij die mee willen helpen aan het voortbestaan van dit centrum. Daarom deze oproep om u te laten registeren als lid of als drager van dit project. Een lid ondersteunt ons door een financiële gift op jaarlijkse basis, omdat deze een vaste bezoeker is, in de buurt woont of met regelmaat bijvoorbeeld. de khutba bij ons bijwoont. Een drager is iemand die een sadaqa djariya over heeft om ons te helpen, door een maandelijkse wederkerende gift te storten op onze rekening. Dat is een van de minste vormen van gedeelde verantwoordelijkheid die men zou kunnen terugvinden in de Ummah onderling!

Wij worden door geen enkele instelling gesubsidieerd, gefinancierd noch komt er enige financiële tussenkomst tussen in de onkosten die we maken. Dat terwijl De-Koepel officieel erkend is, er geen inkomsten via deze bron zijn omdat het dossier sinds 6 jaren door het Agentschap Binnenlands Bestuur geblokkeerd wordt. We hebben jarenlang overleefd, met Allahs wil, vervolgens door de bijdragen en giften die ons gegund zijn geweest. Moge Allah de harten openen en het inzicht verruimen van de mensen die in de buurt wonen of ons geregeld bezoeken.

Een ding is steeds als wederkerende waarheid: het zijn slechts de mensen wier harten gehecht zijn aan baytullah, Allahs huis die steeds gul en begripvol zijn geweest. Het zijn mensen die weten wat de waarde is van een sadaqa djariyah, een schenking waarvan de beloning blijft doorlopen tijdens uw leven en na uw dood. Zij zijn diegenen die steeds wegschenken vol vertrouwen en met de juiste intentie, zonder hun giften of het niet-schenken te vernietigen, maar anderen juist aansporen om ook te behoren tot zij die Allah van hen houdt: al muhsinin, de vrijgevige weldoeners!

Moge Allah ons en U ook laten behoren tot hen die zich blijven inzetten voor Allahs huizen, zonder enige aandeel van arrogantie of trots, puur voor het Aangezicht van Allah, S.W.T.! Waarlijk, wie zich inzet voor de opbouw van Allahs huis, Allah bouwt voor hem een verblijf in Al-Djannah!

IBAN:  BE42 0016 8339 1954

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.