Op vrijdag 18 juli tijdens de maand Ramadan werd na de preek een inzameling gehouden voor Gaza. Er werd een mooi bedrag van 3.135,- € ingezameld, dit bedrag werd overgemaakt aan Diyanet die ter plaatse de meest hoognodige nood aan de Palestijnse bevolking zal voorzien.