Wat vooraf ging aan het project:

 

Korte Geschiedenis van de islam in Ghana

 • Na de Arabische verovering van Noord-Afrika, werd de islam geleidelijk aan aanvaard door de Berbers en deze voerden het uit doorheen de Sahara tot bij de Soninke in het Sahil, de 'oever' van de woestijn. De Soninke bracht de islam naar de Malinke, hun buren in het zuiden, en de Malinke-sprekende handelaren - de Dyula - verspreidden de islam tot aan de rand van het oerwoud.
 • Tegen 750 N.Chr., regeerden de Soninke over het oude koninkrijk van Ghana, en het Mande koninkrijk (het Mande (of de Mandingo-Mande sprekende volkeren) koninkrijk was gelegen tussen Senegal en het bovenste van de Niger, meestal bekend als Mali of Mallel.) was in haar macht. De inwoners van het oude koninkrijk van Ghana naar men denkt zijn van Mande oorsprong en hebben weinig associatie met het moderne Ghana, behalve dat de gerelateerde Mande stam van de 'Dyula,' of 'Wangara,' zoals ze in het moderne Ghana bekend is, de islam introduceerde in het gebied van het huidige Ghana in de 15e eeuw.
 • Moslims begonnen te arriveren in Kumasi, de hoofdstad van Ashanti in het moderne Ghana, in de 18e eeuw. Deze moslims kwamen uit het verdere noorden, van Gonja, Mamprussi, Dagomba en van centra in de bovenste en middelste Niger regio en zelfs uit Noord-Afrika. Sommige van deze landen werden onderhorig van de Asante als gevolg van Asante- expansie noordwaarts tijdens het bewind van Opoku Ware (1717-1750), en de moslims die naar het zuiden reisde van deze staten en vestigde zich in Kumasi kwamen om hun eigen commerciële en politieke belangen te behartigen en die van hun staten.

Islam in Ghana vandaag

 • De grootste groep zijn soennieten volgens de traditionele Maliki school van de jurisprudentie.
 • De Ahmadiyya, een sekte uit het negentiende-eeuwse India kwam in 1921 aan in de stad Saltpond in de Central-regio en introduceerde en verspreide hun ideologie met de oprichting van scholen. Ghana heeft het grootste percentage Ahmadi's (16%) van een land in de wereld,
 • De Soefi Tijaniyah en Qadiriyah broederschappen zijn ook vertegenwoordigd.
 • Een klein aantal Shia zijn aanwezig in de stedelijke gebieden in het zuiden.

Waarom miner moslims in Ghana

 • Volgens de volkstelling van 1984 was de religieuze samenstelling van Ghana moslims 48%, christenen 27%, Ahmadiyyas 4% en anderen 21%.
 • Volgens de volgende volkstelling van 2000 was de religieuze samenstelling drastisch veranderd naar christenen 63%, moslims 16% en anderen 21%.

Moslims gekerstend

 • Omdat de moslimgemeenschappen de meest behoeftige zijn bevinden zich veel islamitische ouders in extreme armoede en zijn gedwongen sommige van hun kinderen op te geven aan christelijke missionarisscholen om hun toekomst te verzekeren en om hen het nodige onderwijs te verschaffen om goed werk te krijgen.
 • Als gevolg worden deze kinderen gekerstend en hun namen veranderd om te verbergen dat ze van moslims afstammen. Zodoende worden zij helaas genomen van het pad van gerechtigheid, de islam
 • De huidige president van Ghana (Sinds 24 juli 2012), John Dramani Mahama is zo iemand met islamitische afkomst. Zijn naam is afgeleid van Abderrahman Mohammed maar helaas is hij nu een Christen.

Conclusie: Nood aan Da'wah in Ghana

 • Van de 26 ministers in het huidige Mahama kabinet zijn er slechts 3 moslim ministers: Haruna Iddrisu - Minister van handel en industrie, Inusah Fuseini - Minister van land en natuurlijke bronnen en Amin Hamidou Sulemani - Minister van wegen en snelwegen.
 • Als moslims vertegenwoordigen zij slechts 10% van het kabinet, onevenredig laag met de moslimbevolking. Bovendien zijn deze 3 broeders zwak in hun religie en hebben dus geen of weinig islamitische invloed op het bestuur van het land.
 • Het feit dat in de administratieve structuur van de Ghanese regering vroeger en nu de beslissers een niet-islamitische meerderheid uitmaken, heeft tot gevolg dat er nog steeds een enorme kloof tussen moslims en christenen heerst.
 • Dit grote verlies van de moslims was is te wijten aan menselijke tekortkoming. Als op dat moment de gewetensvolle moslims zich op de islamitische studenten hadden geconcentreerd, hun de Boodschap van islam hadden gegeven en hun uitgerust hadden met zowel kennis van deze wereld en het hiernamaals, zou dit probleem zich niet gesteld hebben met de Wil van Allah.
 • Toen Imam Hussein Ali dit besefte was het een wekroep om zijn toegewijde da'wah activiteiten te beginnen. Gericht op de studenten in de academische omgeving om leidinggevende posities te nemen in de komende jaren en vervolgens deze kloof te verwijderen, zodat de moslims kunnen terugvorderen wat rechtmatig van hen is Bi'zni Allah.

De Ashanti-regio

 • Ashanti heeft een oppervlakte van 24.389 km² (80% van België) en volgens de telling van 2010 een bevolking van 4.780.380 (dichtheid: 196 inwoners / km²), waardoor het de regio is met de meeste inwoners.
 • Religieuze samenstelling: Volgens de telling van 2010: 83% christenen, 4,0% moslim, 23% anderen. Opnieuw betwisten moslimleiders ernstig deze cijfers.
 • Cultuur: De meerderheid van de mensen in de wijk zijn Ashanti's en hebben sterke overtuigingen in Ashanti tradities, gewoonten en bepaalde taboes.
 

Beoogde scholen

 • Alle hogere middelbare scholen, Universiteiten, Hogescholen, en enkele universiteiten in Ghana.
 • Meer dan 500 hogere middelbare scholen waarvan 97 in de Ashanti- regio zijn. Om te beginnen zal alleen de Ashanti regio worden gedekt omdat alle hogere middelbare scholen te bereiken in het hele land een enorme uitdaging is.
 • 10 Hogescholen
 • De 10 openbare universiteiten omdat deze de meest bekende en meest bevolkte zijn.

 

 • Lijst van de hoge middelbare scholen: http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_senior_secondary_schools_in_Ghana
 • Lijst van de Hogescholen: http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_polytechnics_in_Ghana
 • Lijst van de Universiteiten in Ghana: http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Ghana

Belang van da'wah in de Koran

 • En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: "Waarlijk, ik behoor tot de Moslims." - Koran, soera 41 (Fussilat), vers 33.
 • Jullie (Moslims) zijn het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; jullie sporen gerechtigheid aan, verbieden wat kwaad is en geloven in Allah. - Koran, soera 3 (Al-Imraan), vers 110.
 • En laat er een groep onder jullie zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen. - Koran, soera 3 (Al-Imraan), vers 104.
 • Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad. - Koran, soera 16 (An-Nahl), ayah 125.

Belang en Deugden van Da'wah Volgens de Hadith van de profeet Mohammed (vzmh)

 • "Wie iemand aanstuurt goed te doen zal dezelfde beloning krijgen als degene die goed doet." (Sahih Muslim, vol. 3, p. 1050, #4665).
 • "Wie oproept tot begeleiding zal dezelfde beloning ontvangen als degene die hem volgt, zonder enige vermindering van de beloning van zijn volgeling." (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1406, #6470).
 • "Voor Allah iemand te leiden door je hand is beter voor jou dan het bezitten van rode kamelen." (Sahih Al Bukhari, volume 4, pp 156-7, # 253 - Kamelen in het oude Arabië, in het bijzonder die van een roodachtige tint, waren een bijzonder waardevol onroerend goed).
 • "Overlever van mij, zelfs als het slechts een enkel vers is." (Sahih Al-Bukhari, vol. 4, p. 442, #667)
 • Mohammed (vzmh) zond Muadh ibn Jabal naar Jemen en zei tegen hem: "Je zal naar christenen en joden gaan, dus het eerste voor wat je ze moet uitnodigen is de bewering van de eenheid van Allah, de Allerhoogste. Als ze zich dat realiseren deel hen vervolgens mee dat Allah vijf dagelijkse gebeden verplicht gemaakt heeft voor hen. Als ze deze bidden, informeer hen vervolgens dat Allah de betaling van liefdadigheid aan de armen verplicht heeft voor de rijken. Als ze dat accepteren, neem het dan van hen maar laat de mensen hun meest waardevolle bezittingen behouden. (Sahih Al-Bukhari, vol. 9, pp. 348–9, #469 and Sahih Muslim, vol. 1, p. 15, #28).

Voertuig nodig

 • Om de doelgroep van de da'wah, de moslim en niet-moslimjongeren in de academische omgeving van de hogere middelbare scholen, Hogescholen, Universiteiten en hogescholen in het hele land te bereiken
 • Op dit moment reist Imam Hussein met het openbaar vervoer naar de scholen in de Ashanti-regio van Ghana, maar dit neemt een enorme hap uit zijn persoonlijke budget omdat er momenteel geen persoon, groep van personen of organisatie zijn Da'wah activiteiten sponsort.
 • Sommige van deze scholen zijn gelegen in de meest afgelegen gebieden van het land, dat het zeer bemoeilijkt om hen zonder voertuig met de boodschap van de islam te bereiken.
 • Met een voertuig zal Imam Hussein naar scholen in andere regio's van Ghana buiten Ashanti kunnen reizen.

Type voertuig nodig

 • Vanwege het ruwe terrein, slechte staat van de wegen in de buitengebieden en de geplande lange reizen, is een grote 4 x 4 SUV voertuig essentieel.
 • Onderzoek toonde aan dat de Nissan Patrol het meest geschikt is. Vanwege zijn duurzaamheid is dit ook het voertuig van de vredesmacht van de Verenigde Naties.

Waar het voertuig aankopen

 • In Ghana is de kost van voertuigen zoals algemeen in Afrika zeer hoog. Dit is te wijten aan de astronomische invoerrechten en bovendien op voertuigen ouder dan 10 jaar (de zogenaamde verouderde voertuigen) wordt een boete in rekening gebracht.
 • De mogelijkheid een voertuig in het Verenigd Koninkrijk en België aan te kopen werd beschouwd. Het werd echter vastgesteld dat het extra werk en de administratie rondom het kopen, exporteren en importeren niet de moeite waard was en vervolgens te kopen in Ghana omdat de extra kost relatief klein is.

Voorgesteld voertuig om aan te kopen

 • Alhamdoelillah Imam Hussein heeft een Nissan Patrol GL SUV 7-zitter bouwjaar 2003 te koop gevonden voor de prijs van 30.000 Ghanese cedi ongeveer 7.600 euro.
 • Voor Ghanese normen is dit een koopje en is vergelijkbaar met de prijzen in Europa. Dit komt omdat oorspronkelijk de auto nieuw en belastingvrij werd aangekocht door de Koninklijke Deense Ambassade d.w.z. zonder de hiervoor genoemde astronomische invoerrechten.
 • De Koninklijke Deense Ambassade heeft het verkocht aan het Ministerie van particuliere Ontwikkeling.
 • Huidige eigenaar, de heer Fuseini Musah heeft het van het ministerie gekocht via een openbare veiling op 10 december 2013.
 • Deze masha'Allah broeder is bereid om de verkoop van het voertuig te reserveren voor de Assalaam Foundation mits de betaling van een voorschot.
 • Het voertuig is geïnspecteerd door een gekwalificeerde monteur (een goede vriend van Imam Hussein) die er ook een testrit mee heeft gemaakt, Hij heeft geoordeeld dat het in uitstekende staat is en adviseerde om te kopen.
 

Conclusie

 • Imam Hussein Ali doet een nederige oproep aan zijn geliefde moslimbroeders en zusters in België via Imam Mohad El Sghiar van De-Koepel Moskee, om royaal te doneren voor de aankoop van een voertuig voor Daw'ah doeleinden in Ghana, West-Afrika.
 • We bevinden ons in moeilijke tijden, zowel individueel en als natie. De armen worden steeds armer en wanhopiger, met oorlogen en hongersnood die in onze landen woeden als een onverzadigbare brand. Persoonlijk worden wij in de rijkere landen geraakt met minder werk, maar hogere levensonderhoudskosten, stijgende monden te voeden, en een eindeloze aantal verzoeken om te doneren voor alle types van islamitische liefdadigheid behoeften, organisaties, moskeeën, madrassa's en noem maar op. Je voelt dat de mensen moe geworden zijn van het geven, een zogenoemde ‘liefdadigheids- vermoeidheid' ...

Eindconclusie

 • Mijn medemoslims, de islam herkent een dergelijk concept niet. We kunnen niet vermoeid worden van het geven van dat wat we hebben gekregen als een trust d.w.z. onze rijkdom. Islam staat niet toe dat moslims zichzelf in armoede dwingen, maar dat geldt niet voor de 99% van ons hier in de westerse landen. Een van de grootste verantwoordelijkheden van het leven is om ervoor te zorgen dat we het juiste doen met het geld dat we verdienen - het weg te geven als liefdadigheid is duidelijk de grootste voortdurende actie die men ermee kan doen totdat we in een graf belanden waar dat geld van geen enkel nut zal zijn.
 • We moeten concluderen dat het geven van Sadaqah een bewijs zal zijn van iemands geloof en toewijding aan Allah. Het doet boete voor onze fouten, en een zeer kleine hoeveelheid kan onvoorstelbare geestelijke en materiële beloningen brengen, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Het beschermt ons tegen het vuur van de hel en dooft onze zonden. Het leidt tot zegeningen in de rijkdom die men in deze wereld heeft, alsook de best mogelijke investering in het Hiernamaals, persoonlijk beheerd door de beste adviseur, Allah, de Almachtige, de Genadevolle.
 • Denk je dan niet dat het geven van liefdadigheid hier en nu meteen zou moeten beginnen?
 • Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het (vele malen) teruggeven en Hij is de beste Voorziener. - Koran soera 34 (Saba), verse 39.

 

Imam Hussein dankt jullie allen hartelijk voor de inzet en het helpen hem deze nobele droom te realiseren en heeft deze dua's

 • Moge Allah jullie inzet belonen in het bevorderen van zijn religie en ons allen belonen met Jannatu Firdaus.
 • Moge Allah onze harten verenigen op de waarheid en onze inspanning zegenen met Jannah.
 • Moge Allah jullie allen zegenen en voor jullie ten allen tijde te voorzien, zodat jullie hem kunnen aanbidden op de beste manier die Hem behaagt.
 • Moge Allah jullie meermaals zegenen, in deze wereld en in het hiernamaals.