De-Koepel ondersteund verschillende liefdadigheidsprojecten dat kan gaan van het ondersteunen van scholen voor arme kinderen tot hongersnood en rampspoed. De-Koepel moskee is zinnens om in de toekomst nog meer van deze acties op touw te zetten.

Op 15 november 2013 zijn we gestart met het uitgeven van een certificaat. Enkel personen in het bezit van dit certificaat zijn bevoegd en door De-Koepel aangesteld om in onze naam geld en giften in te zamelen.

Bij twijfel over de echtheid van dit certificaat kan je ten alle tijden De-Koepel contacteren op volgend GSM-nummer: +32 483 05 19 41. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van maximum 6 weken. Elk certificaat is voorzien van een pasfoto, de echtheid kan gecontroleerd worden door voorlegging van de identiteitskaart. Tevens is elk certificaat voorzien van een gegrafeerde 'De-Koepel' stempel. En staat de naam, voornaam en het ID-nummer van de persoon er op vermeld.

Moge Allah de verhevene u belonen voor uw giften. Dankzij uw giften kunnen we de werking van deze moskee, die gespecialiseerd is in het begeleiden van nieuwe moslims en pas praktiserende moslims, met de wil van Allah verder zetten.