Lentepoets

Op 27 april 2013 organiseerde De-Koepel moskee samen met Opsinjoren voor het 4e jaar op rij de lentepoets. Voor de eerste keer fungeerde we als verdeelpunt om bloembakken te verdelen aan de nabijgelegen straten die ook meededen. We danken alle vrijwilligers van Free Hands voor de opbouw en afbraak van de standjes, podiums en tentjes en het beplanten van de bloembakken en de mooie Henna tekeningen. Eveneens danken we de zusters van De-Koepel voor het bereiden van het lekkere eten (met een speciale vermelding voor zusters Chenouf en bibari). Ook een speciaal dankwoord voor onze chef-kok Ismael en voor de zusters van Chams. Moge Allah swt jullie daden aanvaarden!