Heropening van De-Koepel moskee

Asalaam aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh broeders en zusters,

Na 6 weken vanwege de nieuwe heropflakkering van het Covid-19 virus gesloten te zijn geweest en mits afwegen van de voor en nadelen heeft De-Koepel moskee besloten om maandag 7 september met dhoer te heropenen in shā Allah.

Dit gaat gepaard met de door de Nationale veiligheidsraad opgelegde maatregelen zoals mondmasker, eigen gebedsmatje, gebruik handgel en de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.

We raden ouderen die tot de risicogroep behoren en die graag een gebed in de moskee willen verrichten, dit te doen met dhoer aangezien het dan rustiger is.

We rekenen op jullie geduld en begrip bij het bezoeken van de moskee in shā Allah. Moge Allah swt alles voorspoedig doen verlopen.