Hadj 2015

Tijdens de maand Dhoel-Hijjah (september 2015) hebben verschillende bekeerlingen, studenten, bestuursleden en de imam van De-Koepel samen de Oemrah en Hadj verricht.