Green Evelien

De-Koepel is enorm begaan met het milieu en dierenrechten, we proberen in de mate van het mogelijke hierin een voortrekkersrol te spelen. Op maandag 2 april 2018 organiseerde we een lezing van Green Evelien. Een must voor al wie begaan is met het milieu en daad bij woord wil voegen! Voor meer info hieromtrent: www.greenevelien.com