Eid Al Adha Marokko 2022

As-salām aleykoem wa rahmatoeLlāhi wa barakātoeH broeders en zusters,

Ook dit jaar kan je via Chams en De-Koepel moskee voor Eid in Marokko een offer uitbrengen.

Stort €250 met je naam in de mededeling zodat het offer in jouw naam kan worden gebracht op het rekeningnummer BE40 0682 4576 2863 van Chams.

Geld storten kan t.e.m. 04 juli zodat onze vrijwilligers in Marokko tijdig hun werk kunnen doen.

Moge Allah swt jullie offer aanvaarden!