IBAN BE42 0016 8339 1954 - De-Koepel moskee - Stenenbrug 11 - 2140 Antwerpen - Ondernemingsnummer 0876.608.992 - Tel +32 483 05 19 41 - de.koepel@telenet.be× Mijn veilige donatie
Periode
Bedrag
Ander bedrag
Persoonlijke info
Ik doneer anoniem


Powered by Whydonate

De Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd: “Liefdadigheid is bewijs van geloof.” (Moeslim)

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

  1. De rechtvaardige leider
  2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
  3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
  4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
  5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
  6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
  7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”

Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukharie en Moeslim vermeld.

Sluit Menu