Blijf de veiligheidsmaatregelen strikt opvolgen

Asalaam aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh broeders en zusters,

Zoals aangegeven voor en tijdens de preek roepen we op alle opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt te blijven volgen.

De-Koepel moskee heeft sinds zijn heropening op 8 juni steeds strikt op toegezien dat haar veiligheidsvoorschriften toegepast worden zolang het moskeebezoek duurt. Vanaf dag 1 was en is het verplicht gedurende het ganse moskeebezoek een mondmasker te dragen, tevens word van elke bezoeker de koorts gemeten een maatregel die we ons zelf hebben opgelegd en niet verplicht is door de veiligheidsraad. Enkel door het strikt naleven van de veiligheidsmaatregelen zowel in de moskee en daarbuiten bescherm je jezelf, je familie, ouders, grootouders en medeburgers. Vermijd een nieuwe lock-down door de regels te volgen die maar een beetje zelf discipline vragen.

Elhemdoelillah hebben de bezoekers van de 5 dagelijkse gebeden en het djoemoe’ah gebed steeds met de nodige discipline onze maatregelen opgevolgd. Moge Allah swt hun belonen hier en in akhira. Moge Allah swt deze beproeving snel wegnemen en onze oemmah opnieuw laten inzien dat niks vanzelfsprekend is.

Wat gisteren normaal was is het vandaag plots niet meer.

Anas Ibn Malik zei: “Een man kwam naar de Profeet en zei: “O Profeet van Allah, zal ik mijn kameel vastbinden en op Allah vertrouwen of zal ik haar loslaten en vertrouwen (op Allah)?” Hij zei: “Bind haar vast en vertrouw op Allah (swt)”. Bron: Soenan al-Tirmidhī 2517

Oesamah ibn Sharik (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: Ik kwam bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zijn Metgezellen zaten zo stil als of ze vogels op hun hoofd hadden. ik begroette en ging zitten. De woestijn-Arabieren kwamen toen van hier en daar. Ze vroegen: “Boodschapper van Allah, moeten we medische behandeling gebruiken?”
Hij antwoorde: “Maak gebruik van medische behandeling, want Allah heeft geen ziekte gemaakt zonder daarvoor een remedie te benoemen, met uitzondering van één ziekte, namelijk ouderdom.” -  Abu Dawood , Soenan Aboe Dawood