Benefiet De-Koepel

Op zaterdag 4 maart 2017 vond het 5e benefiet van De-Koepel moskee plaatst. Moge Allah swt alle gulle schenkers, de vrijwilligsters, de vereniging Chams, de families Kasmi, Channouf en alle sponsors zoals Chatar, Karim, Kasmi Food, islamwinkel.be belonen !