Ben je op zoek naar meer informatie over de islam? Of heb je hulp nodig bij je zoektocht binnen de islam? Of juist bij het bekeren tot de islam?  Wij helpen je graag.  Je kan altijd contact met ons opnemen of gewoon een email sturen naar de.koepel@telenet.be.

Wanneer iemand zich bekeerd heeft tot de Islâm, dan vergeet hij of zij nooit meer dat vreugdevol moment, waarbij men openlijk zijn of haar keuze bekendmaakt om het bestaan van één godheid te erkennen en over te gaan naar een zuiver leven, vol overgave aan Allâh en diens vrede.

Een mens voelt zich herboren, een ander mens, gezuiverd en verlost van twijfel en onrust! Men voelt zich verlicht, niet in de steek gelaten, dat je geleid wordt, meer nog: hoop en zekerheid verruimen je borst!

Vaak spreekt men dan over “mijn bekering, mijn bekendmaking, mijn shahâda …”.

Dit houdt in: de dag waarop je de geloofsbelijdenis meedeelt aan de buitenwereld, door het meest waardevolle dat in je hart zit uit te spreken met liefde en volle overtuiging voor de eerste keer:

“Ik getuig dat er geen godheid bestaat, die aanbeden kan en mag worden buiten Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allâh!”

Of in het Arabisch:

Ash – hadu (ik getuig) al-laa (dat er geen … is ) ilâha (godheid), illa-Llâh (behalve Allah) Wa (en) ash-hadu (ik getuig) anna Muhammadan (dat Mohammed) rasûlu-Llâh (Gods gezant is).

Vaak wordt aan dit credo een tweede stukje toegevoegd, enkel ter bevestiging:

Ik aanvaard dat Allâh (God) mijn Heer is, en dat de Islâm mijn religie zal zijn en dat Mohammed een profeet en gezant is.

Of in het Arabisch:

Radîtu billâhi rabban, wa bil-Islâmi dînan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.

Het uitspreken van de shahâda of geloofsgetuigenis is de belangrijkste pijler binnen de Islam. Eenmaal je het in je hart hebt, voel je de waarde ervan en ga je er meer naar leven.

Door dit te doen omarmt men als het ware de Islam en neemt men afstand van alle andere of vorige religies, van alle twijfel of bedrog. Daarom wordt dit moment intens gedeeld en wordt de “nieuwe” moslim gefeliciteerd en ingehuldigd.

Ook bij ons in De-Koepel moskee en het Belgisch-Islamitisch-Centrum wordt je net als vele anderen voor u , reeds honderden, de kans gegeven om uw shahâda op te zeggen en verder begeleid te worden.