Mensen maken in hun leven graag keuzes, voor zaken die zij graag koesteren of belangrijk vinden. Sommige keuzes moeten ook gerespecteerd en gewaarborgd worden. Zo ook het recht op een vrije keuze in een godsdienstbeleving. Zich bekeren tot de Islâm is daar een onderdeel van.

Een overgang tot het accepteren van de Islâm als overtuiging brengt vaak vele vragen met zich mee, voor zowel de persoon in kwestie als voor zijn of haar directe omgeving.

Als moskee en Islamitisch Centrum willen wij hierin een cruciale rol spelen:

  • Eerstelijnshulp, zowel voor geïnteresseerden, als voor nieuwe moslims maar ook voor familie en vrienden van nieuwe moslims.
  • Een efficiënte begeleiding op maat in het Nederlands.
  • Info verstrekken over de Islâm zonder enige drempel of twijfel.
  • Begeleiding van nieuwe moslims en infosessies voor geïnteresseerden.
  • Verdere doorverwijzing indien nodig.

Indien je vragen hebt of zoekende bent kan je steeds bij ons terecht voor verdere inlichtingen op volgend gsm nr: +32 (0) 483/051 941 of via de.koepel@telenet.be

 

Voetnoot: 

Als Bestuur van De-Koepel nemen we de laatste jaren een trend waar die zorgwekkende vormen aan het aannemen is: bij het afnemen van geloofsgetuigenissen (Shahada's) worden de nieuwe moslims als zijn het 'prijsbeesten' in vol ornaat op websites en sociale media tentoongesteld door verenigingen / personen die zich op die manier willen profileren. We betreuren deze gang van zaken, er is nood aan discretie en opvang van nieuwe moslims. Soms kan de intense emotie van bekering zich tegen hun keren: denk maar aan familie, collega's op het werk, kinderen en vrienden die de vreugde van hun bekering niet delen en zich vijandig gaan opstellen. Sommige geraken zelfs hun werk en vrienden kwijt, worden verstoten door hun familie, etc. Jaarlijks komen meer dan 100 personen naar De-Koepel hun shahada opzeggen elhémdoeliléh, met het nodige respect voor hun privacy zetten we nooit foto's van hun shahada op onze website of sociale media. Moge Allah swt ons allen leiden.