2e Benefiet De-Koepel moskee

Op woensdag 25 december 2013 organiseerde De-Koepel moskee hun 2e benefiet om dringende herstellingen en de werking van 2014 te verzekeren. Het werd een prachtige dag met een zeer multicultureel tintje! Met deelname van zowel nieuwe moslims als volgende gemeenschappen: de Marokkaanse, Turkse (de zusters van Diyanet Brussel en Luik), Indonesische, Tsjetsjeense, Russische, Senegalese, Bosnische, Pakistaanse, en zo veel meer.

Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.” Soerah Ad Dzarijat 51.58

Moge Allah swt alle vrijwilligsters, sponsors en al degene die hebben bijgedragen om van het benefiet een grandioos succes te maken belonen met een paleis in Firdaus. 

Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en De Laatste Dag gelooft, en die de salaat onderhoudt en de zakaat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren”  Soerah At Taubah 9.18

Elke Euro gespendeerd aan deze moskee vloeit terug naar de gemeenschap: dit door het aanbieden van onze preken via YouTube, de 5 gebeden, gratis cursussen, begeleiding van nieuwe moslims, buurtfeesten, jongerenavonden en zoveel meer. Moge Allah swt allen die hieraan hebben bijgedragen belonen.