Als Belgisch en islamitisch centrum is het belangrijk om te focussen op de identiteit van de leerling, om zichzelf te zien ontplooien in harmonie met zichzelf, als moslim en met de omgeving waarin hij of zij leeft. Uiteraard speelt een juiste overdracht van kennis en een persoonlijke begeleiding  hierbij een grote rol.

Tevens is het essentieel om te focussen hoe wij op een pedagogisch verantwoorde manier een jonge moslim-in-groei begeleiden. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op voornamelijk de ontwikkeling van drie kernelementen van de ideale moslim: Îmân, Islâm en Ihsân.

 

Bezoek onze website: https://www.de-palmboom.net/