“Waarlijk, onder de boomsoorten bestaat er een boom die [het meest] lijkt op een Muslim, ... die zijn vruchten altijd blijft afwerpen en nooit zijn bladen verliest, … het is de palmboom!”
{Overgeleverd door Bukhârî en Muslim}

De lessen worden op zaterdag voormiddag en op zondag voor- en namiddag gegeven. De klassen zijn ingedeeld volgens een juiste verhouding en met een correct aantal leerlingen (max 20 leerlingen).

Doelstellingen per Vak/ per jaar*

Qur’ân**

Arabisch
(spreken, luisteren, schrijven, lezen)

Islam***

1e jaar

Enkel een paar basis-suwar, mondeling.

 

Een 4-tal suwar  (Al Fâtiha, Al Ikhlâs, An-Nâs, Al Falaq)

 

Grip pen, alfabet lezen en schrijven (begin-, midden-, eind- en onafhankelijke vorm),  korte en lange klinkers, basiswoordenschat (max. 150/ 1e jaar) …

Kennismaken met Allah, de engelen en profeten

(‘Aqîda - geloofsleer)

thema reinheid en gebed

 

Het concept van Du’a+ een aantal basis uitspraken

 

Akhlâq (etiquette en manieren)

2e jaar

Correcte uitspraak van de letters volgens detadjwîd-regels (perfectionering van de leeswijze)

Bepaalde suwar, minimum. 7 teksten.

Begrip en inzicht in de aangeleerde teksten (betekenis, inhoud, …)

Shadda, tanwîn, Inleiding grammatica (persoonlijke voornaamwoorden, bepaald en onbepaald, basis werkwoorden, meervouden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, mannelijk en vrouwelijk, …), nadruk op correcte lees-/schrijfwijze en uitspraak, thematische uitbreiding basis woordenschat  …

Ethiek, geloofsleer,  omgang, aanbidding,hadîth, …

3e jaar

Inleiding tot de basisregels van detadjwîd-regels (perfectionering van de leeswijze) + zelf kunnen aanduiden

Extra memorisatie (op maat)

Begrip en inzicht in de aangeleerde teksten (betekenis, inhoud, reden neerdaling, …)

Alle aangeleerde teksten (zo) correct (mogelijk) kunnen schrijven.

Uitbreiding grammatica (meervouden, tweevouden, vervoegingen in tijd, werkwoorden, bij[voeglijke naam-]woorden, schrijfoefeningen, thematische woordenschat, basisconversaties en dialoog, inzicht in teksten en spraakvaardigheid, …

Ethiek, geloofsleer,  omgang, aanbidding,hadîth, …

4e jaar

Uitbreiding van de basisregels van detadjwîd (perfectionering van de leeswijze) + zelf kunnen aanduiden

Memorisatie (op maat) + extra: Âyat al Kursî, âmanar-rasûlu, …

Begrip en inzicht in de aangeleerde teksten (betekenis, inhoud, reden neerdaling, …)

Alle aangeleerde teksten  correct kunnen schrijven.

Inleiding Qur’ân-wetenschappen

Uitbreiding woordenschat – grammatica - vaardigheden

Ethiek, geloofsleer,  omgang, aanbidding,hadîth, …

5e jaar

Uitbreiding van de basisregels van detadjwîd (perfectionering van de leeswijze) + zelf kunnen aanduiden

Memorisatie (op maat +  extra teksten)

Begrip en inzicht in de aangeleerde teksten (betekenis, inhoud, reden neerdaling, …)

Alle aangeleerde teksten correct kunnen schrijven.

vervolg Qur’ân-wetenschappen

Uitbreiding woordenschat – grammatica - vaardigheden

Ethiek, geloofsleer,  omgang, aanbidding,hadîth, …

* De inhoud wordt automatisch aangepast aan het algemeen niveau van de klas en is voor verandering vatbaar. Dit zijn veronderstelde doelstellingen.

** Met transcriptie wordt bedoeld dat de Arabische letters in “Latijn” geschreven worden bv. Al kitâb i.p.v. الكتاب. Dit omdat het gebruik van transcriptie (ook wel transliteratie genaamd) zéér nadelig is voor een leerling, zowel in beginnende als gevorderde fase van jonge leeftijd.

*** Voor Islam gebruikt men de boeken van “De Regenboog” en worden deze lessen eveneens aangevuld naar de noden van de leerling of naar omstandigheid. In de vakanties worden extra modules apart gegeven voor zaken en onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen (bv. biografie van de profeet, metgezellen, aanbidding, geschiedenis, …).