Een aantal jaren voorzag De-Koepel islamitische en psychologische begeleiding. Sinds november 2018 hebben we besloten om deze dienst onafhankelijk van De-Koepel te maken. Dwz dat de imam en psychologen niet meer in opdracht van De-Koepel hun diensten aanbieden maar volledig onafhankelijk en in eigen beheer. Je kan nog steeds via ons e-mail adres en mobiel nummer contact opnemen voor info en afspraken (deze zullen met het nodige respect voor je privacy doorgestuurd worden naar desbetreffende personen).

Taal: Nederlands

Voor: zusters en broeders

Afspraak: de.koepel@telenet.be / +32 (0) 477 47 71 39

Dagen : te bepalen na afspraak

Psychologische begeleiding: Ken Heylen 

Psychologische begeleiding: Radia

Psychologische begeleiding: Safaa

Islamitische begeleiding: Mohad El Sghiar

Info: de.koepel@telenet.be

Contactpersoon: Mohad El Sghiar

Als mens zijn wij in nood aan zuiverheid en rust in ons hart. Eens wij geboren worden komen wij in aanraking met het wereldse. Verschillende zaken zullen de rust in ons hart aantasten. Ons hart zal blootgesteld worden aan verschillende schadelijke invloeden, enerzijds omwille van onze imperfecties als mens en anderzijds omwille van de imperfectie van het wereldse. De Ummah van vandaag draagt diepe wonden. Wij doen ons best met een lach buiten te komen maar onze harten huilen en zijn in nood aan zorg, aan een luisterend oor, aan praktisch advies, …

Onrust werkt als stoorzenders die ons geloof aantasten. De begeleiding zal u helpen de rust te laten terugkeren en zo een meer zuivere verbinding mogelijk maken met onze Schepper, datgene waar wij tenslotte allemaal naar verlangen.
Elke week staat een begeleidend team voor u klaar, na het maken van een afspraak.

Ken Heylen (www.kenheylencounseling.be) , Radia en Safaa zorgen voor de Psychologische begeleiding.
Mohad El Sghiar zorgt voor de Islamitische begeleiding. 

Zij luisteren samen naar jouw verhaal en geven elks vanuit hun discipline advies.

Mogen wij u ook vriendelijk vragen om een annulatie van een afspraak ruimschoots op voorhand door
te geven? Dit kan telefonisch op het nummer +32 477 47 71 39
Wanneer het echter om ziekte gaat of onvoorziene omstandigheden, hebben we er uiteraard alle
begrip voor dat u ons pas op de dag zelf kan verwittigen.
Met vriendelijke groeten,