Taal: Nederlands

Voor: zusters en broeders

Kostprijs: vrijblijvende gift

Afspraak: de.koepel@telenet.be / +32 (0) 477 47 71 39

Dagen : te bepalen na afspraak

Psychologische begeleiding: Ken Heylen 

Psychologische begeleiding: Radia 

Psychologische begeleiding: Safaa

Islamitische begeleiding: imam Mohad 

Info: de.koepel@telenet.be

Contactpersoon: imam Mohad

Als mens zijn wij in nood aan zuiverheid en rust in ons hart. Eens wij geboren worden komen wij in aanraking met het wereldse. Verschillende zaken zullen de rust in ons hart aantasten. Ons hart zal blootgesteld worden aan verschillende schadelijke invloeden, enerzijds omwille van onze imperfecties als mens en anderzijds omwille van de imperfectie van het wereldse. De Ummah van vandaag draagt diepe wonden. Wij doen ons best met een lach buiten te komen maar onze harten huilen en zijn in nood aan zorg, aan een luisterend oor, aan praktisch advies, …

De-Koepel moskee en het Belgisch Islamitisch Centrum willen deze wonden verzorgen en jou helpen de rust in je hart te laten terugkeren. Onrust werkt als stoorzenders die ons geloof aantasten. Onze begeleiding zal u helpen de rust te laten terugkeren en zo een meer zuivere verbinding mogelijk maken met onze Schepper, datgene waar wij tenslotte allemaal naar verlangen.
Elke week staat ons begeleidend team voor u klaar, na het maken van een afspraak.

Ken Heylen (www.kenheylencounseling.be) , Radia en Safaa zorgen voor de Psychologische begeleiding.
Mohad El Sghiar (Vrijdagprediker De-Koepel moskee) zorgt voor de Islamitische begeleiding. 

Zij luisteren samen naar jouw verhaal en geven elks vanuit hun discipline advies.

Deze dienst wordt u gratis aangeboden door De-Koepel moskee / Belgisch Islamistisch Centrum.
De-Koepel moskee / Belgisch Islamitisch Centrum zijn volledig afhankelijk van de vrijwillige donaties van de moskeegangers. Om de onkosten van de moskee te kunnen dekken (elektriciteit, water, verwarming,...) en de werking van de moskee te kunnen verder zetten, vragen wij u om omwille van God een vrijwillige bijdrage te leveren aan het huis van God.
Deze vrijwillige bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer van De-Koepel moskee.
IBAN: BE42 0016 8339 1954 met als mededeling ‘Vrijwillige bijdrage begeleiding’.
Mogen wij u ook vriendelijk vragen om een annulatie van een afspraak ruimschoots op voorhand door
te geven? Dit kan telefonisch op het nummer +32 477 47 71 39
Wanneer het echter om ziekte gaat of onvoorziene omstandigheden, hebben we er uiteraard alle
begrip voor dat u ons pas op de dag zelf kan verwittigen.
Met vriendelijke groeten,
Het Belgisch Islamitisch Centrum
De-Koepel moskee